ติวเข้มคณิตศาสตร์ พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่.4 เล่ม 2 ปี 51

ติวเข้มคณิตศาสตร์ พื้นฐานม. 4 เล่ม 2 ปี 51

หนังสือติวเข้มคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 4 เล่ม 2 เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะของการนำเอาการศึกษาตลอดชีวิตมาใช้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านสติปัญญา ทักษะทางสังคม ร่างกาย และค่านิยมอันดีงาม

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

95.00 บาท

90.25 บาท

"คุณประหยัดไป 4.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ติวเข้มคณิตศาสตร์ พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่.4 เล่ม 2 ปี 51


รายละเอียด : ติวเข้มคณิตศาสตร์ พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่.4 เล่ม 2 ปี 51

ติวเข้มคณิตศาสตร์ พื้นฐานม. 4 เล่ม 2 ปี 51

หนังสือติวเข้มคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 4 เล่ม 2 เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะของการนำเอาการศึกษาตลอดชีวิตมาใช้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านสติปัญญา ทักษะทางสังคม ร่างกาย และค่านิยมอันดีงาม


คำนำ : ติวเข้มคณิตศาสตร์ พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่.4 เล่ม 2 ปี 51

หนังสือติวเข้มคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 4 เล่ม 2 เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะของการนำเอาการศึกษาตลอดชีวิตมาใช้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านสติปัญญา ทักษะทางสังคม ร่างกาย และค่านิยมอันดีงาม  ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคณิคศาสตร์ชุดนี้จะมีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของผู้เขียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

ด้วยความปรารถนาดี

ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ


สารบัญ : ติวเข้มคณิตศาสตร์ พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่.4 เล่ม 2 ปี 51

  • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
  • ฟังก์ชันเชิงเส้น
  • ฟังก์ชันกำลังสอง
  • การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการ
  • การแก้อสมการโดยใช้กราฟ
  • การแก้โจทย์ปัญญาโดยใช้ฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ
  • ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล
  • ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์
  • ฟังก์ชันขั้นบันได

เนื้อหาปกหลัง : ติวเข้มคณิตศาสตร์ พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่.4 เล่ม 2 ปี 51

สรุปเนื้อหาประจำหน่วยการเรียนรู้ แบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดอย่างละเอียดทุกข้อ เพิ่มคะแนนสอบประจำภาค เพิ่มเกรด GPA

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ติวเข้มคณิตศาสตร์ พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่.4 เล่ม 2 ปี 51 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ติวเข้มคณิตศาสตร์ พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่.4 เล่ม 2 ปี 51