คู่มือการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

สามารถช่วยสร้างระบบค่าตอบแทนที่มีประสิทธิผลและมีความยุติธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
จำนวน :

1

130.00 บาท

123.50 บาท

"คุณประหยัดไป 6.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

คู่มือการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

หนังสือคู่มือการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนเล่มนี้ เป็นคู่มือที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนได้จริง โดยมีพื้นฐานทฤษฎีรองรับการคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้ด้วยความเชื่อของผู้เขียนที่ว่า การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีที่ถูกต้อง จะสามารถช่วยสร้างระบบค่าตอบแทนที่มีประสิทธิผลและมีความยุติธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป


คำนำ : คู่มือการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

หนังสือคู่มือการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีด้านการบริหารค่าตอบแทนในตำราที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงไว้ก่อนหน้านี้แล้ว นำแนวคิดบางส่วนมาดัดแปลงให้เป็นคู่มือที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้เลยโดยอาศัยประสบการณ์ที่ผู้เรียบเรียงได้เป็นที่ปรึกษาออกแบบโครงสร้างเงินเดือนให้แก่หลายองค์กรผ่านศูนย์บริการวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอขอบคุณผู้อ่านที่ได้ให้ความสนใจและสนับสนุน หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อผู้เรียบเรียงได้ตามที่อยู่ข้างล่าง

กัลยาณี เสนาสุ


สารบัญ : คู่มือการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

  • บทที่ 1 การพัฒนาค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์
  • บทที่ 2 แนวทางและขั้นตอนการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
  • บทที่ 3 การวิเคราะห์งาน
  • บทที่ 4 การประเมินค่างาน
  • บทที่ 5 การจัดทำโครงสร้างตำแหน่งงาน
  • บทที่ 6 การวิเคราะห์ผลสำรวจเงินเดือน
  • บทที่ 7 การกำหนดนโยบายการจ่ายเงินเดือน
  • บทที่ 8 การสร้างกระบอกการเงิน
  • บทที่ 9 การวิเคราะห์เงินเดือนปัจจุบันกับโครงสร้างเงินเดือนใหม่
  • บทที่ 10 การปรับเงินเดือนเมื่อนำโครงสร้างเงินเดือนใหม่มาใช้

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

หนังสือคู่มือการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนเล่มนี้ เป็นคู่มือที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนได้จริง โดยมีพื้นฐานทฤษฎีรองรับการคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้ด้วยความเชื่อของผู้เขียนที่ว่า การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีที่ถูกต้อง จะสามารถช่วยสร้างระบบค่าตอบแทนที่มีประสิทธิผลและมีความยุติธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว