ชีวิตลิขิตได้ด้วยตนเอง

เมื่อทำดีมาก ชีวิตก็สูงขึ้นมาก ทำดีที่สุด ชีวิตก็สูงสุด
จำนวน :

1

18.00 บาท

17.10 บาท

"คุณประหยัดไป 0.90 บาท (5.00 %)"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ชีวิตลิขิตได้ด้วยตนเอง

ชีวิตลิขิตได้ด้วยตนเอง

ชีวิตอันอุดมคือชีวิตอันสูงสุดในแง่ของพระพุทธศาสนา คือ ชีวิตที่ดี อันเรียกว่า สุชีวิต หมายถึง ความดีที่อาศัยชีวิตทำขึ้น ชีวิตของผู้ที่ทำดี จึงเรียกว่าชีวิตดี เมื่อทำดีมาก ชีวิตก็สูงขึ้นมาก ทำดีที่สุด ชีวิตก็สูงสุด


คำนำ : ชีวิตลิขิตได้ด้วยตนเอง

หนังสือเรื่อง "ชีวิตลิขิตได้ด้วยตนเอง" เล่มนี้ ผู้รวบรวมได้นำเนื้อหาสาระจากบทพระนิพนธ์เรื่อง "ความเข้าใจเรื่องชีวิต" ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มาจัดทำรูปแบบใหม่ แต่ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระเดิมของบทนิพนธ์ทั้งหมด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พระวรคติธรรมที่สมเด็จพระพญาณสังวรฯ ทรงนิพนธ์ประทานไว้นี้ จักเป็นแสงสว่างทางปัญญานำพาท่านผู้อ่านให้ตั้งมั่นอยู่ในกรรมดีทั้งกายวาจาและใจตลอดไป

ไพยนต์ กาสี

บรรณาธิการ


เนื้อหาปกหลัง : ชีวิตลิขิตได้ด้วยตนเอง

ชีวิตอันอุดมคือชีวิตอันสูงสุดในแง่ของพระพุทธศาสนา คือ ชีวิตที่ดี อันเรียกว่า สุชีวิต หมายถึง ความดีที่อาศัยชีวิตทำขึ้น ชีวิตของผู้ที่ทำดี จึงเรียกว่าชีวิตดี เมื่อทำดีมาก ชีวิตก็สูงขึ้นมาก ทำดีที่สุด ชีวิตก็สูงสุด


ข้อมูลเพิ่มเติม : ชีวิตลิขิตได้ด้วยตนเอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ชีวิตลิขิตได้ด้วยตนเอง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ชีวิตลิขิตได้ด้วยตนเอง