ศาสตร์พระราชา เรื่อง งานของพระราชา

ประมวลโครงการหลวง และมูลนิธีในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 สำหรับเด็กและเบาวชน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Book Shock Sale ยิ่งช้อปยิ่งลด 1-4 เล่ม ลด 50% ช้อป 5 เล่มขึ้นไปลด 70% (สินค้าอาจจะมีตำหนิและสภาพไม่ 100% ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยนคืน ยกเว้นชำรุดจากการผลิต)
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

169.00 บาท

85.00 บาท

"คุณประหยัดไป 84.00 บาท (49.70 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ศาสตร์พระราชา เรื่อง งานของพระราชา

ศาสตร์พระราชา เรื่อง งานของพระราชา

รวบรวมเรื่องราวพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในทุกๆด้าน เขียนเป็นข้อสั้นๆ 100 ข้อเพื่อให้เด็กอ่านง่าย มีภาพประกอบเยอะเพื่อให้เข้าใจง่าย พร้อมเกร็ดความรู้เสริมอื่นๆในล้อมกรอบ เพื่อต่อยอดความคิดให้เด็กๆค้นคว้าเพิ่มเติมได้  หัวข้อในเล่มพระอัจฉริยภาพของพระราชา ได้แก่ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและสิ่งประดิษฐ์ เช่น 1. พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม 2. พระอัจฉริยภาพด้านประติมากรรม 3. พระอัจฉริยภาพด้านถ่ายภาพ 4. พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรม 5. ในหลวงกับการส่งเสริมศิลปะกรรมไทย 6. ในหลวงกับพระปรีชาสามารถด้านดนตรี 7. ในหลวงกับการกีฬา ฯลฯ 8. 11 สิ่งประดิษฐ์ของในหลวงเพื่อคนไทย ซึ่งได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 9. ในหลวงกับพระราชกรณียกิจด้านไอที 10. ในหลวงกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา  11. ในหลวงกับการยกย่องจากนานาชาติในฐานะนักประดิษฐ์ของโลก ฯลฯ ประมวลโครงการหลวงและมูลนิธิในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 สำหรับเด็กและเยาวชน


สารบัญ : ศาสตร์พระราชา เรื่อง งานของพระราชา

  • จุดเริ่มต้นของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรก
  • กำเนิดฝนหลวง
  • ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนอานันทมหิดล
  • การก่อตั้งสถาบันราชประชาสมาสัย
  • แปลงนาทดลองในบ้านของพ่อ
  • สายสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
  • มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
  • โครงการหลวง
  • สหกรณ์การเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรก
  • โรงงานหลวงเพื่อปวงชน
  • โรงเรียนร่มเกล้า
  • มูลนิธิสายใจไทย ความห่วงใยของในหลวง
  • ปฐมบทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • มูลนิธิชัยพัฒนา ชัยชนะแห่งการพัฒนา

เนื้อหาปกหลัง : ศาสตร์พระราชา เรื่อง งานของพระราชา

ศาสตร์พระราชา ตลอด 70 ปีที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงงานหนักในทุกด้าน พระอัจฉริยภาพของพระองค์กลายมาเป็นองค์ความรู้ ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและพึ่งพาตนเองได้ หนังสือในชุดศาสตร์พระราชา แผ่นดินของพระราชา, งานของพระราชา, บ้านของพระราชา, พระอัจฉริยภาพของพระราชา, ใต้ร่มพระบารมี

รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : ศาสตร์พระราชา เรื่อง งานของพระราชา

ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ พระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการต่างๆ มากมาย เพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน โดยทรงนำความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักการทางธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ รวมเรียกว่า "ศาสตร์พระราชา" หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา เรื่อง งานของพระราชา เล่มนี้ รวบรวมโครงการในพระราชดำริและมูลนิธิต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรียงตามปีในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ศึกษา อ้างอิง รวมทั้งตระหนักถึงพระเมตตาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อชาวไทยทุกคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านพระราชกรณียกิจมากมายที่ทำให้ชาวไทยอยู่ดีกินดี มีความสุข และเกิดแรงบันดาลใจที่จะน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์มาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์ข้อมูลเพิ่มเติม : ศาสตร์พระราชา เรื่อง งานของพระราชา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ศาสตร์พระราชา เรื่อง งานของพระราชา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  100 %
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
5.0
1 รีวิว

รีวิวจากลูกค้า

ning-345@hotmail.com
1 ปี ก่อน

เป็นหนังสือที่อ่านได้ทุกวัย พ่อแม่ก็อ่านให้ลูกฟังได้ ปลูกฝังความรักต่อในหลวงผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยค่ะ

5 คะแนน

 • 0