เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. ป.6

ภายในเล่มนี้ได้รวบรวมข้อสอบแข่งขันที่ทางโครงการพัฒนาอิจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ สสวท
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Reading with Style อ่านทั้งทีต้องมีสไตล์ ช้อป 3 เล่มลด 15%
จำนวน :

1

260.00 บาท

247.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. ป.6

เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. ป.6

หนังสือ "เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. ป.6" เล่มนี้น่าจะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของคำตอบและเพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้ ภายในเล่มนี้ได้รวบรวมข้อสอบแข่งขันที่ทางโครงการพัฒนาอิจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ สสวท. ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 มาจนถึงปัจจุบัน โดยได้เรียงลำดับเนื้อหาของข้อสอบทั้งหมดใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้น คณะผู็จัดทำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเฉลยข้อสอบแข่งขันเล่มนี้ จะอำนวยประโยชน์ต่อนักเรียน ครูอาจารย์ ผู็ปกครอง ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่มีความสนใจ จะได้รับแนวคิด ทักษะการคิดคำนวณและวิธีการแก้ปัญหาจากการศึกษาหนังสือนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์


คำนำ : เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. ป.6

หนังสือ "เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. ป.6" เล่มนี้น่าจะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของคำตอบและเพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้ ภายในเล่มนี้ได้รวบรวมข้อสอบแข่งขันที่ทางโครงการพัฒนาอิจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ สสวท. ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 มาจนถึงปัจจุบัน โดยได้เรียงลำดับเนื้อหาของข้อสอบทั้งหมดใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้น คณะผู็จัดทำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเฉลยข้อสอบแข่งขันเล่มนี้ จะอำนวยประโยชน์ต่อนักเรียน ครูอาจารย์ ผู็ปกครอง ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่มีความสนใจ จะได้รับแนวคิด ทักษะการคิดคำนวณและวิธีการแก้ปัญหาจากการศึกษาหนังสือนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์

วิภาวี พัฒนะวาณิช


สารบัญ : เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. ป.6

  • ข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ป. ฉบับที่ 1
  • ข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ป. ฉบับที่ 2
  • ข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ป. ฉบับที่ 3
  • ข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ป. ฉบับที่ 4
  • ข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ป. ฉบับที่ 5
  • ข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ป. ฉบับที่ 6
  • ข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ป. ฉบับที่ 7
  • ข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ป. ฉบับที่ 8
  • ข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ป. ฉบับที่ 9
  • ข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ป. ฉบับที่ 10
  • ข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ป. ฉบับที่  11
  • ข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ป. ฉบับที่ 12
  • ข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ป. ฉบับที่ 13
  • ข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ป. ฉบับที่ 14
  • ข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ป. ฉบับที่ 15
  • ข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ป. ฉบับที่ 16
  • ข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ป. ฉบับที่ 17


ข้อมูลเพิ่มเติม : เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. ป.6

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. ป.6 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว