ท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภ.ก

ตรงตามวัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหาสาระของหลักสูตร
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

300.00 บาท

285.00 บาท

"คุณประหยัดไป 15.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภ.ก

ท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภ.ก

คู่มือเตรียมสอบ/คู่มือสอบเข้าทำงาน เข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆ สถาบันได้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ เตรียมความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการสอบ การเขียนรวบรวมและเรียบเรียงคู่มือสอบเล่มนี้ตรงตามวัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหาสาระของหลักสูตร การจัดทำคู่มือเตรียมสอบนี้เป็นการรวบรวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหม่ มาทำการวิเคราะห์ แบะสังเคราะห์ให้ได้แนวข้อสอบที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อนำเสนอต่อผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ และได้รับความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตร


คำนำ : ท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภ.ก

คู่มือเตรียมสอบ/คู่มือสอบเข้าทำงาน เข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆ สถาบันได้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ เตรียมความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการสอบ การเขียนรวบรวมและเรียบเรียงคู่มือสอบเล่มนี้ตรงตามวัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหาสาระของหลักสูตร การจัดทำคู่มือเตรียมสอบนี้เป็นการรวบรวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหม่ มาทำการวิเคราะห์ แบะสังเคราะห์ให้ได้แนวข้อสอบที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อนำเสนอต่อผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ และได้รับความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตร

ด้วยความรักและด้วยไมตรีจิตมิตรภาพครับ

อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ


สารบัญ : ท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภ.ก

  • ตัวอย่างแนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • กลไกขับเคลื่อนประเทศชุดใหม่ภายใต้ Thailand 4.0
  • สาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  • แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ
  • ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนา ฉบับที่ 12
  • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  • แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ การฟัง การอ่าน การเขียน


ข้อมูลเพิ่มเติม : ท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภ.ก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภ.ก ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว