ภาค ก.ท้องถิ่น ตรงตามแนว กสถ. ปี60

เพื่อเป็นแนวทางและทบทวนความรู้สำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการในระดับต่าๆ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1

280.00 บาท

238.00 บาท

"คุณประหยัดไป 42.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ภาค ก.ท้องถิ่น ตรงตามแนว กสถ. ปี60

ภาค ก.ท้องถิ่น ตรงตามแนว กสถ. ปี60

คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและทบทวนความรู้สำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการในระดับต่าๆ และใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอน การค้นคว้าทำรายงาน และยังใช้เป็นอ้างอิงในการจัดทำตำราอันเป็นประัโยชน์ทางด้านวิชาการ


คำนำ : ภาค ก.ท้องถิ่น ตรงตามแนว กสถ. ปี60

คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและทบทวนความรู้สำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการในระดับต่าๆ และใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอน การค้นคว้าทำรายงาน และยังใช้เป็นอ้างอิงในการจัดทำตำราอันเป็นประัโยชน์ทางด้านวิชาการ สถาบันวิชาการตำราทอง ขอขอบพระคุณผู้ที่มีความหวังดีทุกท่านที่ได้กรุณาและแนะนำหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาทางด้านเนื้อหาที่ดีเพื่อให้คงคุณภาพตลอดมา พร้อมกันนี้ สถาบันวิชาการตำราทอง ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้การสนับสนุนตำราของสถาบันฯ มาโดยตลอด

ฝ่ายวิชาการ

สถาบันวิชาการตำราทอง


สารบัญ : ภาค ก.ท้องถิ่น ตรงตามแนว กสถ. ปี60

  • หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • สาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • พรบ. เทศบาล
  • พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
  • พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองทัพยา
  • พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี


ข้อมูลเพิ่มเติม : ภาค ก.ท้องถิ่น ตรงตามแนว กสถ. ปี60

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ภาค ก.ท้องถิ่น ตรงตามแนว กสถ. ปี60 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว