หลักการบัญชีเบื้องต้น (FUNDAMENTAL ACCOUNTING PRINCIPLES)

เหมาะสมจะเป็นคู่มือหรือตำราประกอบการเรียนการสอนของนักบัญชี นักบริหารทุกระดับ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

295.00 บาท

280.25 บาท

"คุณประหยัดไป 14.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หลักการบัญชีเบื้องต้น (FUNDAMENTAL ACCOUNTING PRINCIPLES)

หลักการบัญชีเบื้องต้น (FUNDAMENTAL ACCOUNTING PRINCIPLES)

เหตุใด หลักสูตรบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จึงต้องบรรจุวิชา การบัญชี" ไว้ในหลักสูตร นั่นเพราะว่า ผู้ที่รู้บัญชี จะสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และ นำพาองค์กรไป สู่ความสำเร็จ ได้ หนังสือเล่มนี้ จะทำให้ท่านเข้าใจหลักการพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจ แนวคิดทางการบัญชี วิธีการนำเสนองบการเงิน และ วิธรการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจต่างๆ ตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพบัญชีฯ พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น ทีละขั้นๆ นอกจากนี้ยังมี "Business insight" ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้ตระหนักว่าการบัญชีทอดแทรกอยู่ในทุกๆ เหตุการณ์รอบๆ ตัวเรา ดังนั้น หนังสือเล่มนี้ จึงเหมาะสมจะเป็นคู่มือหรือตำราประกอบการเรียนการสอนของนักบัญชี นักบริหารทุกระดับ ตลอดจนผู้ที่สนใจจะศึกษาเส้นทางในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ


คำนำ : หลักการบัญชีเบื้องต้น (FUNDAMENTAL ACCOUNTING PRINCIPLES)

หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นตำราวิชาการ ประกอบการเรียนการสอนในวิชา หลักการบัญชีเบื้องต้น ตามหลักสูตรสำหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาการบัญชีบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะทำให้ท่านเข้าใจหลักการพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจ โดยเริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่ แนวคิดทางการบัญชี รูปแบบและวิธีการนำเสนองบการเงิน รวมทั้งวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจต่างๆ ตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมแบบฝึกหัดเสริมสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น และไม่ลืมที่จะสอดแทรกจรรยาบรรณของนักบัญชีมืออาชีพเอาไว้ด้วย ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมจะเป็นคู่มือหรือตำราประกอบการเรีัยนการสอน ของ นักบัญชี นักบริหารทุกระดับตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา โหราเรือง (งามแดน)


สารบัญ : หลักการบัญชีเบื้องต้น (FUNDAMENTAL ACCOUNTING PRINCIPLES)

  • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
  • บทที่ 2 สมการบัญชีและรายงานทางการเงิน
  • บทที่ 3 งบการเงิน
  • บทที่ 4 การบันทึกเหตุการณ์ทางธุรกิจ
  • บทที่ 5 รายการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาด
  • บทที่ 6 กระดาษทำการและรายการปิดบัญชี
  • บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการซื้อมาขายไป
  • บทที่ 8 การบัญชีสำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์
  • บทที่ 9 การบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • บทที่ 10 สมุดรายวันเฉพาะ
  • บทที่ 11 การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด
  • บทที่ 12 ระบบในสำคัญ
  • ภาคผนวก

เนื้อหาปกหลัง : หลักการบัญชีเบื้องต้น (FUNDAMENTAL ACCOUNTING PRINCIPLES)

เหตุใด หลักสูตรบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จึงต้องบรรจุวิชา การบัญชี" ไว้ในหลักสูตร นั่นเพราะว่า ผู้ที่รู้บัญชี จะสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และ นำพาองค์กรไป สู่ความสำเร็จ ได้ หนังสือเล่มนี้ จะทำให้ท่านเข้าใจหลักการพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจ แนวคิดทางการบัญชี วิธีการนำเสนองบการเงิน และ วิธรการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจต่างๆ ตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพบัญชีฯ พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น ทีละขั้นๆ นอกจากนี้ยังมี "Business insight" ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้ตระหนักว่าการบัญชีทอดแทรกอยู่ในทุกๆ เหตุการณ์รอบๆ ตัวเรา ดังนั้น หนังสือเล่มนี้ จึงเหมาะสมจะเป็นคู่มือหรือตำราประกอบการเรียนการสอนของนักบัญชี นักบริหารทุกระดับ ตลอดจนผู้ที่สนใจจะศึกษาเส้นทางในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ


ข้อมูลเพิ่มเติม : หลักการบัญชีเบื้องต้น (FUNDAMENTAL ACCOUNTING PRINCIPLES)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลักการบัญชีเบื้องต้น (FUNDAMENTAL ACCOUNTING PRINCIPLES) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว