คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคคลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เป็นแนวทางและทบทวนความรู้สำหรับเตรียมสอบของข้าราชการต่างๆ
จำนวน :

1

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคคลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคคลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและทบทวนความรู้สำหรับเตรียมสอบของข้าราชการต่างๆ และใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่สอบเข้ารับราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวใช้ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถนำไปประกอบการเรียนการสอนการค้นคว้าทำรายงาน และยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตำราอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี ขอขอบพระคุณผู้ที่มีความหวังดีทุกท่านที่ได้กรุณาแนะนำหรือแนะนำข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาทางด้านเนื้อหาที่ดี เพื่อให้คงคุณภาพที่ดี

 


คำนำ : คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคคลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและทบทวนความรู้สำหรับเตรียมสอบของข้าราชการต่างๆ และใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่สอบเข้ารับราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวใช้ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถนำไปประกอบการเรียนการสอนการค้นคว้าทำรายงาน และยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตำราอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี ขอขอบพระคุณผู้ที่มีความหวังดีทุกท่านที่ได้กรุณาแนะนำหรือแนะนำข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาทางด้านเนื้อหาที่ดี เพื่อให้คงคุณภาพที่ดี พร้อมกันนี้ทางสถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้การสนับสนุนตำราของสถาบันฯ

ฝ่ายวิชาการ

สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี


สารบัญ : คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคคลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • การพัฒนาบุคคลหรือทรัพยากรบุคคล
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือทรัพยากรบุคคล
  • ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  • แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  • การฝึกอบรม
  • การประเมินผลการฝึกอบรมและการติดตามผล
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
  • การบริหารงานบุคคลคืออะไร
  • แนวคิดของการบริหารงานภาครัฐ
  • การวางแผนกำลังคน
  • การวางแผนทรัพยากรมนุษย์


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคคลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคคลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว