คู่มือติวเตรียมสอบ ภาค ก ท้องถิ่น

เพื่อให้เกิดความชำนาญต่อการทำข้อสอบได้เป็นอย่างดี
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 3 เล่ม ลด 15% ช้อปครบ 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

450.00 บาท

382.50 บาท

"คุณประหยัดไป 67.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 15 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือติวเตรียมสอบ ภาค ก ท้องถิ่น

คู่มือติวเตรียมสอบ ภาค ก ท้องถิ่น

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นวิชาพื้นฐานที่นำมาใช้สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ เหตุผล ไหวพริบปฏิภาณ และความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี ข้าพเจ้าจึงได้สรุปและรวบรวมแนวข้อสอบให้ทันสมัย เพื่อใช้สอบในปัจจุบันมากที่สุด เพื่อให้เกิดความชำนาญต่อการทำข้อสอบได้เป็นอย่างดี


คำนำ : คู่มือติวเตรียมสอบ ภาค ก ท้องถิ่น

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นวิชาพื้นฐานที่นำมาใช้สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ เหตุผล ไหวพริบปฏิภาณ และความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี ข้าพเจ้าจึงได้สรุปและรวบรวมแนวข้อสอบให้ทันสมัย เพื่อใช้สอบในปัจจุบันมากที่สุด เพื่อให้เกิดความชำนาญต่อการทำข้อสอบได้เป็นอย่างดี

ด้วยความปรารถนาดี

อาจารย์ชลสิทธิ์ ชาญนุชิต


สารบัญ : คู่มือติวเตรียมสอบ ภาค ก ท้องถิ่น

  • หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  • ความสามารถทางด้านตัวเลขและคิดคำนวณ
  • ความสามารถทางด้านสรุปเหตุผล
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  • พรบ ระเีบียบบริหารราชการแผ่นดิน


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือติวเตรียมสอบ ภาค ก ท้องถิ่น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือติวเตรียมสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว