อัจฉริยะน้อยฝึกฝนเชาว์ปัญญา อนุบาล 1

ฝึกฝนการเป็นอัจฉริยะน้อยตั้งแต่วัยอนุบาลเพื่อเป็นการฝึกให้เด็กจดจำเป็นรูปภาพมากกว่าการท่องจำ รู้จักการสังเกต คิดวิเคราะห์ และวางแผน ที่จะช่วยให้เรียนรู้วิชาอื่นๆ ในระดับที่สูงยิ่งๆขึ้นไป
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

115.00 บาท

109.25 บาท

"คุณประหยัดไป 5.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : อัจฉริยะน้อยฝึกฝนเชาว์ปัญญา อนุบาล 1

อัจฉริยะน้อยฝึกฝนเชาว์ปัญญา อนุบาล 1

เด็กที่อยู่ในช่วงวัยอนุบาล เป็นช่วงที่กำลังเริ่มสร้างนิสัยพื้นฐาน หากคุณผู้ปกครองวางรากฐานในด้านความคิดและวิธีการจดจำที่ถูกต้องให้แก่เด็กตั้งแต่ในช่วงนี้ จะช่วยให้กลายเป็นนิสัยพื้นฐานติดตัว ทำให้เด็กรู้จักตรวจสอบมีความจำที่ดี รู้จักการเชื่อมโยงข้อมูล สามารถทำความเข้าใจได้รวดเร็วโดยที่ไม่ต้องท่องจำ ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่าเด็กในวัยเดียวกัน อัจฉริยะน้อยฝึกฝนเชาว์ปัญญา เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ฝึกฝนเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ของคุณหนูๆ ที่อยู่ในช่วงวัยอนุบาล เพื่อให้มีความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รู้จักการวางแผน สร้างจินตนาการที่กว้างไกล และช่วยให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ ฝึกให้รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน อัจฉริยะน้อยฝึกฝนเชาว์ปัญญา อนุบาล 1 สร้างโจทย์จากรูปภาพ เพื่อฝึกให้เด็กสร้างจินตนาการมากกว่าการท่องจำ จะทำให้เด็กๆ จดจำได้ดีฝึกให้เป็นเด็กช่างสักเกต รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงฝึกให้รู้จักการวางแผนล่วงหน้า ซึ่งจะกลายเป็นรากฐานสำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ่นไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


เนื้อหาปกหลัง : อัจฉริยะน้อยฝึกฝนเชาว์ปัญญา อนุบาล 1

ฝึกฝนการเป็นอัจฉริยะน้อยตั้งแต่วัยอนุบาล เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กจดจำเป็นรูปภาพมากกว่าการท่องจำ รู้จักการสังเกต คิดวิเคราะห์ และวางแผน ที่จะช่วยให้เรียนรู้วิชาอื่นๆ ในระดับที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป


ข้อมูลเพิ่มเติม : อัจฉริยะน้อยฝึกฝนเชาว์ปัญญา อนุบาล 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : อัจฉริยะน้อยฝึกฝนเชาว์ปัญญา อนุบาล 1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : อัจฉริยะน้อยฝึกฝนเชาว์ปัญญา อนุบาล 1