ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

หนังสือภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ เล่มนี้ เขียนขึ้นตรงตามจุดประงสค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาแบ่งออกเป็น ๑๒ บท โดยบทที่ ๑๑ การเขียนรายงานวิชาการ และบทที่ ๑๒ การเขียนรายงานวิจัย ครูผู้สอนสมารถเลือกสอนบทใดบทหนึ่งตามบริบทของสถานศึกษาและศักยภาพของผู้เรียน นอกจากนั้น ท้ายบทเรียนแต่ละบทจะมีกิจกรรมท้ายบทเพื่อฝึกทักษะและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน

 

จำนวน :

1

220.00 บาท

209.00 บาท

"คุณประหยัดไป 11.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

หนังสือภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ เล่มนี้ เขียนขึ้นตรงตามจุดประงสค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาแบ่งออกเป็น ๑๒ บท โดยบทที่ ๑๑ การเขียนรายงานวิชาการ และบทที่ ๑๒ การเขียนรายงานวิจัย ครูผู้สอนสมารถเลือกสอนบทใดบทหนึ่งตามบริบทของสถานศึกษาและศักยภาพของผู้เรียน นอกจากนั้น ท้ายบทเรียนแต่ละบทจะมีกิจกรรมท้ายบทเพื่อฝึกทักษะและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน

 


คำนำ : ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

หนังสือภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ เล่มนี้ เขียนขึ้นตรงตามจุดประงสค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาแบ่งออกเป็น ๑๒ บท โดยบทที่ ๑๑ การเขียนรายงานวิชาการ และบทที่ ๑๒ การเขียนรายงานวิจัย ครูผู้สอนสมารถเลือกสอนบทใดบทหนึ่งตามบริบทของสถานศึกษาและศักยภาพของผู้เรียน นอกจากนั้น ท้ายบทเรียนแต่ละบทจะมีกิจกรรมท้ายบทเพื่อฝึกทักษะและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน หากมีข้อบกพร่องหรือผิกพลาดประการใด หรือมีข้อมูลใดควรเพิ่มเติม ผู้เขียนยินดีน้อมรับคำแนะนำจากทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

นวภรณ์ อุ่นเรือง


สารบัญ : ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

  • บทที่ ๑ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • บทที่ ๒ การวิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการฟังและการดู
  • บทที่ ๓ การวิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการอ่าน
  • บทที่ ๔ การนำเสนอข้อมูล
  • บทที่ ๕ หลักการพูดเบื้องต้น
  • บทที่ ๖ การพูดในงานอาชีพและโอกาสต่างๆ
  • บทที่ ๗ การเขียนโครงการ
  • บทที่ ๘ การเขียนบันทึกและรายงานปฏิบัติงาน
  • บทที่ ๙ การเขียนจดหมายธุรกิจและกิจธุระ
  • บทที่ ๑๐ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  • บทที่ ๑๑ การเขียนรายงานวิชาการ
  • บทที่ ๑๒ การเขียนรายงานการวิจัย
  • บรรณานุกรม

เนื้อหาปกหลัง : ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

หนังสือภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ เล่มนี้ เขียนขึ้นตรงตามจุดประงสค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาแบ่งออกเป็น ๑๒ บท โดยบทที่ ๑๑ การเขียนรายงานวิชาการ และบทที่ ๑๒ การเขียนรายงานวิจัย ครูผู้สอนสมารถเลือกสอนบทใดบทหนึ่งตามบริบทของสถานศึกษาและศักยภาพของผู้เรียน นอกจากนั้น ท้ายบทเรียนแต่ละบทจะมีกิจกรรมท้ายบทเพื่อฝึกทักษะและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน หากมีข้อบกพร่องหรือผิกพลาดประการใด หรือมีข้อมูลใดควรเพิ่มเติม ผู้เขียนยินดีน้อมรับคำแนะนำจากทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง


ข้อมูลเพิ่มเติม : ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ