ตามรอยพระอรหันต์ อนุรักษ์ต้นฉบับเดิม

เพื่อความมีชีวิตอยู่อย่างผาสุก
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ตามรอยพระอรหันต์ อนุรักษ์ต้นฉบับเดิม

ตามรอยพระอรหันต์ อนุรักษ์ต้นฉบับเดิม

การพิมพ์หนังสือธรรมะ ขึ้นเป็นธรรมทาน ในสมัยที่โลกกำลังขาดแคลนธรรมะอย่างยิ่งเช่นนี้ เป็นสิ่งที่มีเหตุผล และควรแก่การอนุโมทนา จึงขออนุโมทนา คำว่า "ธรรม" เพียงคำเดียว มีความหมายมากมายปลายประการ แต่ประการที่สำคัญที่สุดนั้น ธรรมะคือ หน้าที่ ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเรา เพื่อความมีชีวิตอยู่อย่างผาสุก ทั้งโดยส่วนตัวและส่วนรวมหรือทั้งโลก

 


คำนำ : ตามรอยพระอรหันต์ อนุรักษ์ต้นฉบับเดิม

การพิมพ์หนังสือธรรมะ ขึ้นเป็นธรรมทาน ในสมัยที่โลกกำลังขาดแคลนธรรมะอย่างยิ่งเช่นนี้ เป็นสิ่งที่มีเหตุผล และควรแก่การอนุโมทนา จึงขออนุโมทนา คำว่า "ธรรม" เพียงคำเดียว มีความหมายมากมายปลายประการ แต่ประการที่สำคัญที่สุดนั้น ธรรมะคือ หน้าที่ ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเรา เพื่อความมีชีวิตอยู่อย่างผาสุก ทั้งโดยส่วนตัวและส่วนรวมหรือทั้งโลก

 


สารบัญ : ตามรอยพระอรหันต์ อนุรักษ์ต้นฉบับเดิม

  • บทนำ บทนำการตามรอยพระอรหันต์
  • บทที่ ๑ ฟังเทศน์เกิดปัญญาอยากบวช
  • บทที่ ๒ การสละทรัพย์และญาติออกบวช
  • บทที่ ๓ ปาติโมกสังวร
  • บทที่ ๔ อินทรียสังวร การสำรวมอินทรีย์
  • บทที่ ๕ อาชีวปาริสุทธิ ความบบริสุทธิ์แห่งอาชีวะ

เนื้อหาปกหลัง : ตามรอยพระอรหันต์ อนุรักษ์ต้นฉบับเดิม

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลาย จงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด นี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้าย ของพระตถาคตเจ้าข้อมูลเพิ่มเติม : ตามรอยพระอรหันต์ อนุรักษ์ต้นฉบับเดิม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ตามรอยพระอรหันต์ อนุรักษ์ต้นฉบับเดิม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว