สังคมวิทยา Sociology

สังคมวิทยาช่วยให้เราเข้าใจตนเองดีขึ้น
จำนวน :

1

650.00 บาท

617.50 บาท

"คุณประหยัดไป 32.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 24 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สังคมวิทยา Sociology

สังคมวิทยา Sociology

...เหตุใดปัจเจกบุคคลและสังคมจึงแปรเปลี่ยนไปอย่างมาก และอย่างไม่ขาดสายนับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน โดยเฉพาะห้วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานี้ การสืบค้นเพื่อเข้าใจสังคมจึงเป็นสิ่งเร่งด่วนและมีความสำคัญ เพราะถ้าไม่เข้าใจโลกทางสังคม ก็ย่อมเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะพ่ายแพ้แก่โลกทางสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเราจึงจำต้องเ้ข้าใจกระบวนการทางสังคม ถ้าเราต้องการมีอิทธิพลเหนือกระบวนการทางสังคม สังคมวิทยาช่วยให้เราเข้าใจตนเองดีขึ้น เพราะสังคมวิทยาตรวจสอบว่าโลกทางสังคมส่งอิทธิพลต่อวิถีที่เราคิด รู้สึก และกระทำอย่างไร สังคมวิทยายังช่วยในการตัดสินใจทั้งของเราเองและขององค์การที่ใหญ่กว่า.....

 


คำนำ : สังคมวิทยา Sociology

สังคมวิทยา Sociology เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับชีวิตสังคมของมนุษย์ ไม่ว่าจะในสถานะปัจเจคบุคล กลุ่มคน สมาคม สถาบัน ฯลฯ จึงนับเป็นศาสตร์ที่กว้างขวาง มีคำที่เกี่ยวข้องกับสังคมวิทยามากมาย แม้สังคมวิทยาจะเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างใหม่ ถ้าเทียบกับศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์อื่นๆ แต่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์ไม่อยู่โดดเดี่ยว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาศาสตร์ที่ว่าด้วย สังคม ของมนุษย์ เพื่อเข้าใจสภาพของสังคม ซึ่งมีผลต่อความสัมพันธ์ของผู้คน และส่งผลต่อปรากฏการณ์ทางสังคมอื่นๆ ที่ตามมา พจนานุกรมฉบับนี้ จะค้นหาคำตอบ หาความหมาย ก็มีคำศัพท์ให้ค้นจำนวนมากมายทั้งครอบคลุมและรอบด้าน และถ้าจะอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน ค่อยๆ ซึมซับคำศัพท์และความหมายต่างๆ ของคำ ประวัติของผู้คน และของเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคำนั้นๆ ก็จะได้ท่วงทำนองและเรื่องราวที่ประทับใจที่อาจส่งอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของเราในเวลาต่อมาไ่ด้ และนี่คือเสน่ห์ของพจนานุกรมที่เรียบเรียงดดยเจษฎา ทองรุ่งเรือง พจนานุกรมหลายเล่มของเขาจึงอ่านได้ไม่รู้เบื่อ

สำนักพิมพ์แสงดาว


เนื้อหาปกหลัง : สังคมวิทยา Sociology

...เหตุใดปัจเจกบุคคลและสังคมจึงแปรเปลี่ยนไปอย่างมาก และอย่างไม่ขาดสายนับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน โดยเฉพาะห้วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานี้ การสืบค้นเพื่อเข้าใจสังคมจึงเป็นสิ่งเร่งด่วนและมีความสำคัญ เพราะถ้าไม่เข้าใจโลกทางสังคม ก็ย่อมเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะพ่ายแพ้แก่โลกทางสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเราจึงจำต้องเ้ข้าใจกระบวนการทางสังคม ถ้าเราต้องการมีอิทธิพลเหนือกระบวนการทางสังคม สังคมวิทยาช่วยให้เราเข้าใจตนเองดีขึ้น เพราะสังคมวิทยาตรวจสอบว่าโลกทางสังคมส่งอิทธิพลต่อวิถีที่เราคิด รู้สึก และกระทำอย่างไร สังคมวิทยายังช่วยในการตัดสินใจทั้งของเราเองและขององค์การที่ใหญ่กว่า.....


ข้อมูลเพิ่มเติม : สังคมวิทยา Sociology

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สังคมวิทยา Sociology ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว