กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน

นับเป็นกระบวนทัศน์ทางเลือกของวิธีวิจัยที่สำคัญและควรคู่แก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com จัดให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อป 1-3 เล่ม ลด15% ช้อป 4 เล่ม ลด 20%
  • naiin.com จัดให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อปครบ 5 เล่มขึ้นไป ลด 22% *สนพ.เบเกอรี่บุ๊คไม่ร่วมโปรโมชั่น ลด 22%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

370.00 บาท

314.50 บาท

"คุณประหยัดไป 55.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน

กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน

ภายหลังจากการเกิด สงครามกระบวนทัศน์ ระหว่างนักวิจัยเชิงคุณภาพและนักวิจัยเชิงปริมาณ ก่อให้เกิดกระบวนทัศน์รูปแบบที่สามซึ่งเป็นวิธีวิจัยที่เรียกว่า การวิจัยผสมวิธี ซึ่งเป็นรูปแบบวิธีการวิจัยที่ผสมความเข้มแข็งของการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้ด้วยกัน นับเป็นกระบวนทัศน์ทางเลือกของวิธีวิจัยที่สำคัญและควรคู่แก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

 

#Saveงานสัปดาห์หนังสือ Naiin.com จัดให้!! สัปดาห์หนังสือ ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง
ยกงานหนังสือมาไว้ที่มือคุณโปรดี๊ดี น้องอินทร์รับหิ้วหนังสือลดสูงสุด 22% ของแถมจุใจมีให้เลือกมากมาย
พิเศษ! เมื่อซื้อสินค้า 600 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรีทั่วไทย!

คำนำ : กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน

หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการทำวิจัย และการสอนวิชาวิจับแก่นักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียงรวมถึงการศึกษาค้นคว้ารวบรวมความรู้จากตำรา ตลอดจนเอกสารด้านการวิจัยสื่อสารมวลชนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ และการสำเสนอเนื้อหาที่ต่อยอดมาจากตำราวิจยเรื่อง การวิจัยสื่อสารมวลชน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมทางด้านวิชาการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารมวลชนหรือนิเทศศาสตร์ รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจได้เรียนรู้ ค้นหาความหมายจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปสู่การค้นหาความรู้ในเชิงลึก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและสรรค์สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนางานหรือการดำเนินการวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย


สารบัญ : กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน

  • บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานและกระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน
  • บทที่ 2 กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน
  • บทที่ 3 รูปแบบการวิจัยคุณภาพในการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน
  • บทที่ 4 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยสื่อสารมวลชน การสนทนากลุ่มเฉพาะ
  • บทที่ 5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยสื่อสารมวลชน การสังเกต
  • บทที่ 6  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยสื่อสารมวลชน การสัมภาษณ์
  • บทที่ 7  กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณในการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน
  • บทที่ 8 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณในการวิจัยสื่อสารมวลชน การสำรวจ
  • บทที่ 9 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณในการวิจัยสื่อสารมวลชน การวิเคราะห์เนื้อหา
  • บทที่ 10 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณในการวิจัยสื่อสารมวลชน การดำเนินการเชิงทดลอง

เนื้อหาปกหลัง : กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน

ภายหลังจากการเกิด สงครามกระบวนทัศน์ ระหว่างนักวิจัยเชิงคุณภาพและนักวิจัยเชิงปริมาณ ก่อให้เกิดกระบวนทัศน์รูปแบบที่สามซึ่งเป็นวิธีวิจัยที่เรียกว่า การวิจัยผสมวิธี ซึ่งเป็นรูปแบบวิธีการวิจัยที่ผสมความเข้มแข็งของการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้ด้วยกัน นับเป็นกระบวนทัศน์ทางเลือกของวิธีวิจัยที่สำคัญและควรคู่แก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง


ข้อมูลเพิ่มเติม : กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน ดูทั้งหมด >

ลด 15%

139.00

118.15 บาท

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน