กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต.นักทรัพยากรบุคคล

เพื่อเป็นแนวทางและทบทวนความรู้สำหรับเตรีัยมสอบของข้าราชการ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต.นักทรัพยากรบุคคล


รายละเอียด : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต.นักทรัพยากรบุคคล

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต.นักทรัพยากรบุคคล

คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและทบทวนความรู้สำหรับเตรีัยมสอบของข้าราชการต่างๆ และใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมสำหรับที่ผู้เข้ารับราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนและยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตำราอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการทางสถาบันได้ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านเนื้อหาเพื่อให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี ขอขอบพระคุณผู้ที่มีความหวังดีทุกท่านที่ได้กรุณาแนะนำหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาด้านเนื้อหาที่ดีเพื่อให้คงคุณภาพที่ดี


คำนำ : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต.นักทรัพยากรบุคคล

คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและทบทวนความรู้สำหรับเตรีัยมสอบของข้าราชการต่างๆ และใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมสำหรับที่ผู้เข้ารับราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนและยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตำราอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการทางสถาบันได้ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านเนื้อหาเพื่อให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี ขอขอบพระคุณผู้ที่มีความหวังดีทุกท่านที่ได้กรุณาแนะนำหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาด้านเนื้อหาที่ดีเพื่อให้คงคุณภาพที่ดี

ฝ่ายวิชาการ


สารบัญ : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต.นักทรัพยากรบุคคล

  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การออกแบบงาน
  • การวิเคราะห์งา่น
  • การวางแผน
  • การสรรหา
  • การประเมินผล
  • เป้าหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1
  • แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2
  • แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3
  • แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต.นักทรัพยากรบุคคล ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต.นักทรัพยากรบุคคล