๒๐ องค์สังฆราชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เพื่อให้ชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้ด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา อย่างมีความสุขตลอดไป
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1

180.00 บาท

171.00 บาท

"คุณประหยัดไป 9.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ๒๐ องค์สังฆราชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

๒๐ องค์สังฆราชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สังฆราช แปลว่า ราชาของสงฆ์ ราชาของหมู่คณะ อันหมายถึงพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่สูงสุดในมลพล ซึ่งมักเรียกกันสั้นๆว่า สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระสังฆราช เป็นตำแหน่งที่มีมาแต่สมัยกรุงสุโขทัย ดังมีหลักฐานจากศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้จารึกคำว่า สังฆราช ไว้ด้วย สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ถือว่าเป็นตำแหน่งสมณะศักดิ์สูงสุดฝ่ายพุทธจักรของคณะสงฆ์ราชอาณาจักรไทย ทางเป็นองค์ประธานการปกครองคณะสงฆ์ จากที่กล่าวมา หนังสือนี้หากอ่านทำความเข้าใจแล้ว จะทำให้เรามีความใกล้ชิดกับพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น อยากศึกษาและค้นคว้าธรรมะของพระพุทธองค์ต่อไป เพื่อให้ชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้ด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา อย่างมีความสุขตลอดไป

 


คำนำ : ๒๐ องค์สังฆราชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สังฆราช แปลว่า ราชาของสงฆ์ ราชาของหมู่คณะ อันหมายถึงพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่สูงสุดในมลพล ซึ่งมักเรียกกันสั้นๆว่า สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระสังฆราช เป็นตำแหน่งที่มีมาแต่สมัยกรุงสุโขทัย ดังมีหลักฐานจากศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้จารึกคำว่า สังฆราช ไว้ด้วย สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ถือว่าเป็นตำแหน่งสมณะศักดิ์สูงสุดฝ่ายพุทธจักรของคณะสงฆ์ราชอาณาจักรไทย ทางเป็นองค์ประธานการปกครองคณะสงฆ์ จากที่กล่าวมา หนังสือนี้หากอ่านทำความเข้าใจแล้ว จะทำให้เรามีความใกล้ชิดกับพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น อยากศึกษาและค้นคว้าธรรมะของพระพุทธองค์ต่อไป เพื่อให้ชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้ด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา อย่างมีความสุขตลอดไป

ขอให้ดำเนินชีวิตไปอย่างมีความสุข

กอแก้ว สนพ.


สารบัญ : ๒๐ องค์สังฆราชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

  • เกริ่นนำ
  • บทนำ
  • ศาสนาพุทธในประเทศไทย
  • นิกายเถรวาท มหายาน และวัชรยาน
  • มหานิกายและธรรมยุติกนิกาย
  • รายนามอารามหลวง ฝ่ายมหานิกายปละธรรมยุต
  • สมเด็จพระสงฆราช สกลมหาสังฆปรินายกแห่งสังฆมลฑล
  • พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐ พระองค์
  • การปกครองคณะสงฆ์ของไทย

เนื้อหาปกหลัง : ๒๐ องค์สังฆราชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ศาสนาพุทธในประเทศไทย นิกายเถรวาท มหายาน และวัชรยาน มหานิกายและธรรมยุติกนิกาย รายนามอารามหลวง ฝ่ายมหานิกายปละธรรมยุต สมเด็จพระสงฆราช สกลมหาสังฆปรินายกแห่งสังฆมลฑล พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐ พระองค์ การปกครองคณะสงฆ์ของไทยข้อมูลเพิ่มเติม : ๒๐ องค์สังฆราชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ๒๐ องค์สังฆราชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ๒๐ องค์สังฆราชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์