หัวใจพุทธธรรม

เข้าใจถึงธรรมด้วยปัญญา ดีกว่าเข้าถึงธรรมด้วยพิธีกรรม
จำนวน :

1

145.00 บาท

137.75 บาท

"คุณประหยัดไป 7.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หัวใจพุทธธรรม

หัวใจพุทธธรรม

คำว่า "พุทธธรรม" อาจจะแปลและมีความหมายได้เป็นหลายอย่างเช่นแปลว่า ธรรมของพระพุทธเจ้า ในกรฯ เช่นนี้ หมายถึง คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า เพราะเหตุนั้นจึงได้แก่พระปริยัติธรรมโดยตรงถ้าหากจะแปลคำพุทธธรรมว่า ธรรมที่จะทำคนเราให้กลายเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว คำว่า พุทธธรรม ย่อมจะหมายถึง การประพฤติปฏิบัติประเภทหนึ่ง ซึ่งจะทำบุคคลธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรมนั้นๆ ให้กลายเป็นพระอริยเจ้าได้ เพราะฉะนั้นในข้อนี้ พุทธธรรมย่อมหมายถึงพระปฏิบัติธรรมอันเป็นข้อที่สอง และคำว่าพุทธธรรม อาจแปลได้ว่าสืบไปว่า ปรกติภาพของพระพุทธเจ้า หรือแปลอีกอย่างหนึ่งว่า "สิ่ง" สิ่งหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบ เมื่อกล่าวโดยนัยหลังทั้งสองประการนั้น ปรกติภาพของพระพุทธเจ้านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ ญาณกับศานตินั่นแหละคือ ปรกติภาพของพระพุทธเจ้า ญาณได้แก่ความรู้ชนิดที่เมื่อรู้แล้วย่อมทำให้ไม่ต้องการรู้อะไรอีกต่อไป ศานติ คือความบริสุทธิ์และสงบเย็นแห่งจิต ส่วนนัยสุดท้าย ที่แปลคำพุทธธรรมว่า "สิ่ง" สิ่งหนึ่ง ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบนั้น เป็นข้อที่ต้องการคำอธิบายเป็นอย่างมากจึงจะพอเข้าใจได้ แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็ได้แก่สภาพที่เป็นความหลุดรอดของชีวิต หรือที่เรียกว่าสุขนิรันดร และโดยเหตุนี้ คำว่า พุทธธรรมตามนัยหลังนี้จึงได้แก่ พระปฏิเวธธรรมโดยตรง อะไรคือหัวใจสำคัญของหลักธรรม แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาหาใช่แค่เพียงพิธีกรรมเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญคือการเข้าถึงหัวใจหลักธรรมอย่างแท้จริง


เนื้อหาปกหลัง : หัวใจพุทธธรรม

เพราะธรรมเป็นธรรมชาติ มีอยู่แล้วไม่ต้องไปแสวงหาอย่างพระพุทธเจ้าสอนไว้ดีแล้ว นำเอามาปฏิบัติได้ทุกกาลสมัย

รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : หัวใจพุทธธรรม

หลวงพ่อพุทธทาส ผมกล่าวได้อย่างภาคภูมิว่า ท่านเข้าถึงและพบที่สุดแห่งธรรม อันเป็นเกษมแห่งนิพพานอย่างแน่นอน เพราะสิ่งที่ท่านสอนและปฏิบัติให้ดูนั้น เป็นสิ่งที่ยากนักจะปฏิเสธได้ แม้วาระสุดท้ายยังมั่นคง และแน่วแน่อย่างมีสติเกี่ยวกับลมหายใจตลอดเวลา การที่มีใครสักคนป่วยขนาดนั้น สติย่อมเบาบางตามหลักธรรมชาติของมนุษย์ แต่ทว่าหลวงพ่อฝึกมาดี ฝึกมาอย่างแยบยล ครั้นเมื่อถึงลมหายใจสุดท้าย ท่านยังมั่งคงนักในสติ แล้วละทิ้งสังขารไว้ แต่หัวใจเต็มปรี่ด้วยสตินี่แหละพระอรหันต์ ในยุคกึ่งพุทธกาลที่แท้จริง

ราช รามัญ บรรณาธิการข้อมูลเพิ่มเติม : หัวใจพุทธธรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หัวใจพุทธธรรม ดูทั้งหมด >

255.00

242.25 บาท

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว