หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย

ตำราและคู่มือการทำวิจัย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com สำนักพิมพ์ที่ร่วมรายการซื้อครบ 3 เล่ม ลด 15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

299.00 บาท

284.05 บาท

"คุณประหยัดไป 14.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย


รายละเอียด : หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย

หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย

หนังสือหลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย เล่มนี้ได้มีการปรับปรุงและแต่งเติมเพื่อให้เป็นตำราและคู่มือการทำวิทยานิพนธ์และการวิจัยอย่างแท้จริง จากตำราหลักการทำและการเขียนผลงานวิจัย ของผู้เขียนซึ่งมีการพิมพ์และจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์ปัญญาชนมาก่อนหน้านี้กว่าสิบปี แม้ว่าหนังสือเล่มเดิมยังมีความทันสมัย ซึ่งมีเนื้อหาและหลักปฏิบัติที่ใช้การได้ดี

 


คำนำ : หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย

หนังสือหลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย เล่มนี้ได้มีการปรับปรุงและแต่งเติมเพื่อให้เป็นตำราและคู่มือการทำวิทยานิพนธ์และการวิจัยอย่างแท้จริง จากตำราหลักการทำและการเขียนผลงานวิจัย ของผู้เขียนซึ่งมีการพิมพ์และจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์ปัญญาชนมาก่อนหน้านี้กว่าสิบปี แม้ว่าหนังสือเล่มเดิมยังมีความทันสมัย ซึ่งมีเนื้อหาและหลักปฏิบัติที่ใช้การได้ดี

ด้วยความปรารถนาดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โคตรบรรเทา


สารบัญ : หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย

  • ตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนลงมือทำวิทยานิพนธ์/การวิจัย
  • ตอนที่ 2 การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์
  • ตอนที่ 3 การทำและการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
  • ตอนที่ 4 การทำรายงานผลงานวิทยานิพนธ์/การวิจัย
  • บรรณานุกรม
  • ภาคผนวก
  • ประวัติย่อผู้เขียน 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย