คณิตศาสตร์สำหรับ ครู ประถมศึกษา

คณิตศาสตร์สำหรับ ครู ประถมศึกษา

วิชาคณิตศาสตร์เมื่อเทียบกับวิชาอื่นๆื ยังคงเป็นวิชาที่นักเรียนทำคะแนนได้น้อยกว่าอยู่เสมอ ประเด็นนี้มีสาเหตุจากหลายประการด้วยกัน ประการแรก นักเรียนไม่ได้รับการแนะนำจากครูผู้สอนให้เข้่าใจความหมายของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในวิชาคณิตศษสตร์อย่างถูกต้องและแม่นยำ และสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมทั้งหลาย ซึ่งจะทำให้นักเรียนเข้าใจความหมาย และนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น ประการที่สอง นักเรียนไม่เข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ และไม่ได้ใช้ประบวนการแก้ไขปัญหา แก้ไขปัญหาต่างๆ ประการที่สาม นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ หนังสือ คณิตศาสตร์สำหรับ ครู ประถมศึกษา เล่มนี้ นอกจากจะมีประโยชน์กับครูผู้สอนแล้ว ในส่วนของผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ ยังสามารถนำไปเพิ่มพูนความรู้หรือทบทวนความรู้ให้ลูกหลานได้เป็นอย่างดี

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Reading with Style อ่านทั้งทีต้องมีสไตล์ ช้อป 3 เล่มลด 15%
จำนวน :

1

255.00 บาท

242.25 บาท

"คุณประหยัดไป 12.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คณิตศาสตร์สำหรับ ครู ประถมศึกษา

คณิตศาสตร์สำหรับ ครู ประถมศึกษา

วิชาคณิตศาสตร์เมื่อเทียบกับวิชาอื่นๆื ยังคงเป็นวิชาที่นักเรียนทำคะแนนได้น้อยกว่าอยู่เสมอ ประเด็นนี้มีสาเหตุจากหลายประการด้วยกัน ประการแรก นักเรียนไม่ได้รับการแนะนำจากครูผู้สอนให้เข้่าใจความหมายของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในวิชาคณิตศษสตร์อย่างถูกต้องและแม่นยำ และสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมทั้งหลาย ซึ่งจะทำให้นักเรียนเข้าใจความหมาย และนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น ประการที่สอง นักเรียนไม่เข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ และไม่ได้ใช้ประบวนการแก้ไขปัญหา แก้ไขปัญหาต่างๆ ประการที่สาม นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ หนังสือ คณิตศาสตร์สำหรับ ครู ประถมศึกษา เล่มนี้ นอกจากจะมีประโยชน์กับครูผู้สอนแล้ว ในส่วนของผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ ยังสามารถนำไปเพิ่มพูนความรู้หรือทบทวนความรู้ให้ลูกหลานได้เป็นอย่างดี


คำนำ : คณิตศาสตร์สำหรับ ครู ประถมศึกษา

วิชาคณิตศาสตร์เมื่อเทียบกับวิชาอื่นๆื ยังคงเป็นวิชาที่นักเรียนทำคะแนนได้น้อยกว่าอยู่เสมอ ประเด็นนี้มีสาเหตุจากหลายประการด้วยกัน ประการแรก นักเรียนไม่ได้รับการแนะนำจากครูผู้สอนให้เข้่าใจความหมายของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในวิชาคณิตศษสตร์อย่างถูกต้องและแม่นยำ และสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมทั้งหลาย ซึ่งจะทำให้นักเรียนเข้าใจความหมาย และนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น ประการที่สอง นักเรียนไม่เข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ และไม่ได้ใช้ประบวนการแก้ไขปัญหา แก้ไขปัญหาต่างๆ ประการที่สาม นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ หนังสือ คณิตศาสตร์สำหรับ ครู ประถมศึกษา เล่มนี้ นอกจากจะมีประโยชน์กับครูผู้สอนแล้ว ในส่วนของผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ ยังสามารถนำไปเพิ่มพูนความรู้หรือทบทวนความรู้ให้ลูกหลานได้เป็นอย่างดี

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์

 


สารบัญ : คณิตศาสตร์สำหรับ ครู ประถมศึกษา

  • บทที่ 1 การแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์
  • บทที่ 2 จำนวนเต็ม
  • บทที่ 3 เศษส่วน
  • บทที่ 4 ตัวประกอบของจำนวนนับ
  • บทที่ 5 ทศนิยม
  • บทที่ 6 สมการและการแก้สมการ
  • บทที่ 7 การวัดความยาว น้ำหนัก และปริมาตร
  • บทที่ 8 เรขาคณิต
  • บทที่ 9 เวลา
  • บทที่ 10 บทประยุกต์
  • บทที่ 11 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
  • บทที่ 12 กิจกรรมคณิตศาสตร์


ข้อมูลเพิ่มเติม : คณิตศาสตร์สำหรับ ครู ประถมศึกษา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คณิตศาสตร์สำหรับ ครู ประถมศึกษา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว