สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ปยุตฺโต) เพชรน้ำเอกแห่งพุทธจักรโลก

ปราชญ์แห่งพุทธศาสนาในอาณาจักรศรีวิชัย
จำนวน :

1

380.00 บาท

361.00 บาท

"คุณประหยัดไป 19.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ปยุตฺโต) เพชรน้ำเอกแห่งพุทธจักรโลก


รายละเอียด : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ปยุตฺโต) เพชรน้ำเอกแห่งพุทธจักรโลก

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ปยุตฺโต) เพชรน้ำเอกแห่งพุทธจักรโลก

เมื่อกล่าวถึงนามธรรม พระธรรมปิฎก (ประยุทธิ์ ปยุตฺโต) หรือ "ป.อ. ปยุตตฺโต" ชาวพุทธและชาวยุทธจักรดงขมิ้นทั้งหลายรู้จักดี พอๆกับการรู้จักพระป่าแห่งสวนโมกขพลาราม นาม พุทธทาส อินฺทปัญโญ หรือพระธรรมโกศาจารย์ นักรบรูปสำคัญแห่งกองทัพธรรม ผู้ได้รับการเรียกขานว่า พระนาคารชุนรูปที่สองแห่งเถรวาท และได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติเป็นบุคคลสำคัญของโลก ปราชญ์แห่งพุทธศาสนาในอาณาจักรศรีวิชัย

 


คำนำ : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ปยุตฺโต) เพชรน้ำเอกแห่งพุทธจักรโลก

เมื่อกล่าวถึงนามธรรม พระธรรมปิฎก (ประยุทธิ์ ปยุตฺโต) หรือ "ป.อ. ปยุตตฺโต" ชาวพุทธและชาวยุทธจักรดงขมิ้นทั้งหลายรู้จักดี พอๆกับการรู้จักพระป่าแห่งสวนโมกขพลาราม นาม พุทธทาส อินฺทปัญโญ หรือพระธรรมโกศาจารย์ นักรบรูปสำคัญแห่งกองทัพธรรม ผู้ได้รับการเรียกขานว่า พระนาคารชุนรูปที่สองแห่งเถรวาท และได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติเป็นบุคคลสำคัญของโลก ปราชญ์แห่งพุทธศาสนาในอาณาจักรศรีวิชัย

ด้วยจิตคารวะโดยธรรม

สัมพันธ์ ก้องสมุทร


สารบัญ : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ปยุตฺโต) เพชรน้ำเอกแห่งพุทธจักรโลก

  • บทนำเรื่อง
  • ปริศนาธรรมคำพยากรณ์ศาสตร์
  • สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต) เพชรน้ำเอกแห่งพุทธจักรโลก
  • ปราชญ์แห่งพุทธธรรมนามพระธรรมปิฎก ( ป.อ.ปยุตฺโต)
  • พระธรรมปิฎก ผู้วางพื้นฐานความเป็นเอก
  • สิบปีในหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาจุฬาฯ
  • พระธรรมปิฎกกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
  • พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
  • ปริศนาธรรมจากนิพนธ์ มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่นกลางคลื่นลม
  • พระประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
  • สมเด็จเกี่ยวกับพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
  • เรื่องเล่าในมหาจุฬาฯ
  • สามชีวิตในอเมริกา
  • คบบัณฑิต โดยพระครูปลัดปิฎกวัฒน์

เนื้อหาปกหลัง : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ปยุตฺโต) เพชรน้ำเอกแห่งพุทธจักรโลก

สัญลักษณ์หัวเสาอโศกข้างหอสมุดของวัดญาณเวศกวัน อารามสงบเย็นท่ามกลางธรรมชาติี่ร่มรื่นของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต) รูปที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ปยุตฺโต) เพชรน้ำเอกแห่งพุทธจักรโลก ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ปยุตฺโต) เพชรน้ำเอกแห่งพุทธจักรโลก