สรุปหลักคิด ภาษาอังกฤษ ประถม 1-2-3

สรุปย่อและกิจกรรมเสริมเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ ชั้นประถมตรงตามหลักสูตรอ่านง่ายได้แนวคิดสามารถใช้สอบ-ตอบคำถามคุณครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

325.00 บาท

292.50 บาท

"คุณประหยัดไป 32.50 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สรุปหลักคิด ภาษาอังกฤษ ประถม 1-2-3

สรุปหลักคิด ภาษาอังกฤษ ประถม 1-2-3

การปลูกฝังการเรียนรู้ในช่วงปฐมวัย นับเป็นสิ่งที่พ่อแม่ ผู้ปกครองทุกท่านต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากพื้นฐานในวิชานั้นๆ เป็นไปด้วยความเข้าใจ และสนุกสนานที่จะเรียนรู้เด็กๆ ก็จะรักและให้ความสนใจ รวมถึงเข้าใจในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนั้นคือพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่การเรียนที่ลึกซึ่งเข้มข้นขึ้น วิธีที่จะช่วยให้เด็กๆ รัก และใส่ใจกับการศึกษาที่ถูกต้อง คือการทำให้เขาแตกฉานในเนื้อหา เข้าใจแก่นแก่นแท้ หลักคิด และมีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ซึ่งผู้ปกครองอาจเลือกวิธีการเรียนพิเศษเพิ่มเติม หรือเลือกหาหนังสือเสริมความรู้ และแบบฝึกที่ตรงตามความต้องการของเด็กมาเพิ่ม เป็นการเตรียมพื้นฐานให้แน่น ตรงจุดประสงค์ของการศึกษาอย่างแท้จริง ลักษณะของหลักสูตรการศึกษาภาษาอังกฤษนั้น จะมีอยู่เพียง 4 สาระ คือ ภาษาเพื่อการสื่อสาร, ภาษาและวัฒนธรรม, ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น, ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ซึ่งในทุกปีการศึกษาในแต่ละช่วงนั้น จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาระหลักนี้เสมอ แต่จะมีความยากและลึกขึ้นของเนื้อหาตามชั้นปี  หากผู้ปกครองเข้าใจหลักของสาระแกนกลางในวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็จะเห็นได้ชัดว่าทั้งหมดของเนื้อหาเกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และควรชี้ให้เห็นความสำคัญของการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ เพราะหากพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษดี ก็จะเป็ฯพื้นฐานให้น้องๆ สื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างสนุกและเข้าใจได้ไม่ยาก "สรุปหลักคิด ภาษาอังกฤษ ประถม 1-2-3" เล่มนี้ บรรจุเนื้อหาอย่างย่อของวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนต้นตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมกิจกรรมเสริมตามบทเรียน ที่จะช่วยให้เด็กๆ สนุกคิดกับวิชาภาษาอังกฤษ ที่วัดทั้งความรู้ ความจำ การวิเคราะห์และทักษะการใช้ภาษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ

สรุปย่อ และกิจกรรมเสริมเพิ่มทักษะทาง “ภาษาอังกษ” สำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาตอนต้น(ช่วงชั้นที่ 1 ป.1 – 2 – 3) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อ่านง่าย ได้แนวคิด และสนุกกับโจทย์ ที่วัดทั้งความรู้ ความจำ และเชาวน์ปัญญา

 


สารบัญ : สรุปหลักคิด ภาษาอังกฤษ ประถม 1-2-3

  • สรุปหลักคิดภาษาอังกฤษ ประถม 1
  • เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 1
  • สรุปหลักคิดภาษาอังกฤษ ประถม 2
  • เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 2
  • สรุปหลักคิดภาษาอังกฤษ ประถม 3
  • เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 3
  • บรรณานุกรม

เนื้อหาปกหลัง : สรุปหลักคิด ภาษาอังกฤษ ประถม 1-2-3

กิจกรรมเสริม เพิ่มทักษะวิชา "ภาษาอังกฤษ" ตรงตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 4 สาระคือ ภาษาเพื่อการสื่อสาร, ภาษาและวัฒนธรรม, ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น, ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ที่เน้นองค์ความรู้ตามตำราเรียนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เสริมด้วยกิจกรรมและแบบฝึกหัดหลากหลาย เติ่มพื้นฐาน และทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา


ข้อมูลเพิ่มเติม : สรุปหลักคิด ภาษาอังกฤษ ประถม 1-2-3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สรุปหลักคิด ภาษาอังกฤษ ประถม 1-2-3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว