กายหายไข้ ใจหายทุกข์

ผู้เขียน: สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

สำนักพิมพ์: อมรินทร์ธรรมะ

หมวดหมู่: ธรรมะ ศาสนา และปรัชญา , ธรรมะ ศาสนา และปรัชญา

0 รีวิว เขียนรีวิว

  ปกอ่อน
  126.65 บาท

126.65 บาท

149.00 บาท ประหยัด 22.35 บาท (15.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม

วิธีรักษาใจเพื่อไปสู่การรักษาชีวิต < แสดงน้อยลง วิธีรักษาใจเพื่อไปสู่การรักษาชีวิต

126.65 บาท

149.00 บาท
149.00 บาท
ประหยัด 22.35 บาท (15.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวนหน้า
157 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
13.7 x 16.3 x 0.9 CM
น้ำหนัก
0.166 KG
บาร์โค้ด
9786161819835

รายละเอียด : กายหายไข้ ใจหายทุกข์

กายหายไข้ ใจหายทุกข์

กายหายไข้ ใจหายทุกข์ เป็นหนังสือที่รวมธรรมกถา 5 เรื่องคือ รักษาใจยามป่วยไข้ ธรรมกถาสำหรับญาติของผู้ป่วยดุลยภาพ สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์ โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ และ เพิ่มพลังแห่งชีวิต ซึ่งสำนักพิมพ์อมรินทร์ได้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 เมื่อครั้งท่านผู้แสดงธรรมยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) บัดนี้ท่านได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์แล้ว สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะจึงได้ขออนุญาตจัดพิมพ์เพื่อปรับปรุงรูปเล่มใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจัดทำ Boxed set ให้สวยงาม เหมาะแก่การเก็บสะสมเป็นที่ระลึกหรือมอบให้เป็นของขวัญอันทรงคุณค่า หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงชีวิตของคนเราที่ประกอบด้วยกายกับใจซึ่งสัมพันธ์กัน เราต้องรักษาทั้งสองส่วนนี้ให้สุขภาพดี กายและใจจึงจะมีความสุข ชีวิตเราจะดำเนินไปด้วยความราบรื่น เมื่อใดที่กายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทำให้จิตใจพลอยมีความทุกข์ไปด้วย ฉะนั้นเราต้องมีสติรักษาจิต ถึงแม้ร่างกายของเราจะป่วยแต่ใจของเราต้องไม่ป่วยไปด้วย อีกทั้งยังต้องมีดุลยภาพในการดำรงอยู่อย่างพอเหมาะพอสม ทั้งดุลยภาพทางร่างกายและทางจิตใจ ถึงแม้เราจะเสียดุลยภาพทางร่างกายไป แต่เราสามารถรักษาดุลยภาพทางจิตใจไว้ได้ด้วยธรรม ตามพุทธวิธีเสริมสุขภาพ ที่แนะนำไว้ในหนังสือเล่มนี้โดยใช้หลักของโพชฌงค์ในการเพิ่มพลังชีวิต ขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ยุตฺโต) ไว้ ณ โอกาสนี้ ที่อนุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแผ่ในวงกว้าง ขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระครูวินัยธร (ชัยยศ พุทฺธิวโร) พระเกตุญาโณ ทั้งขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านจากวัดญาณเวศกวันที่ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกในการอนุญาตจัดพิมพ์ในครั้งนี้


สารบัญ : กายหายไข้ ใจหายทุกข์

  • รักษาใจยามป่วยไข้
  • ธรรมกถาสำหรับญาติของผู้ป่วย
  • ดุลยภาพ สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์
  • โพชฌงค์ : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
  • ความสมบูรณ์มีไม่ได้ ถ้าไร้ดลุยภาพ
  • เพิ่มพลังแห่งชีวิต

เนื้อหาปกหลัง : กายหายไข้ ใจหายทุกข์

พุทธวิธีเสริมสุขภาพ เป็นธรรมดาว่ากายกับใจนั้นเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกัน พอกายเจ็บป่วยไม่สบาย คนทั่วไปก็มักจะพานจิตในไม่สบาย เศร้าหมองกระวนกระวาย กระสับกระส่าย และในทำนองเดียวกัน เมื่อจิตใจไม่สบาย ก็พลอยให้กายไม่สบายไปด้วย เริ่มต้นตั้งแต่รับประทานอาหารไม่ได้ ร่างกายเศร้าหมอง ผิวพรรณซูบซีด เป็นสิ่งที่เนื่องอาศัยกัน ในทางตรงข้าม คือในทางที่ดี ถ้าจิตใจดี สบาย บางทีก็กลับมาช่วยกาย เช่นในยามเจ็บป่วย ถ้าจิตใจสบาย เช่น มีกำลังใจ หรือจิตใจผ่องใสเบิกบาน โรคที่เป็นมากก็กลายเป็นน้อย หรือที่จะหายยากก็หายง่ายขึ้น ยิ่งถ้าหากว่ากำลังใจที่ดีนั้น มีมากถึงระดับหนึ่ง ก็ไม่เพียงแต่ทำให้โรคบรรเทาเท่านั้น แต่อาจจะช่วยรักษาโรคไปด้วยเลย ทั้งนี้ก็อยู่ที่ว่าจะช่วยทำใจของเราหรือรักษาใจของเราได้มากแค่ไหน

รีวิวโดยนักเขียน : กายหายไข้ ใจหายทุกข์

สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะแจ้งความประสงค์ขอนำธรรมนิพนธ์ 8 เล่ม ซึ่งสำนักพิมพ์เคยจัดพิมพ์แล้ว มาพิมพ์จำหน่ายอีกเป็นครั้งใหม่ เพื่อประโยชน์แก่สาธาณชน เป็นการเผยแผ่คำสอนธรรม สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้หลักนำทางในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยจะจัดเผยแพร่ทั้งแบบแยกเล่มและแบบจัดเข้ากล่องเป็นชุด กล่าวคือ 1.เงินและงานต้องประสานกับความสุข 2.ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น 3.รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้นั้นดีกว่า 4.นรก-สวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่ 5.งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข 6.ศึกษาฝึกฝน พัฒนาตนให้สูงสุด 7.พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป 8.กายหายไข้ ใจหายทุกข์ อาตมาขออนุโมทนา เพราะเป็นการช่วยกันแผ่ขยายความรู้ ความเข้าใจ เป็นเครื่องเจริญธรรม ธรรมเจริญปัญญา ให้อำนวยประโยชน์สุขแก่พหูชน ตามคติแห่งพุทธจริยา ทั้งนี้เป็นการอนุญาตสิทธิ์ในการพิมพ์เผยแพร่เฉพาะครั้งสำหรับการพิมพ์ครั้งนี้ โดยมอบให้เปล่าตามที่ได้แจ้งแล้วนั้น ขอบุญเจตนาในการส่งเสริมกุศล อำนวยผลให้ธรรมและปัญญาแผ่ไพศาล เพื่อความไพบูลย์แห่งประโยชน์สุขของมหาชนยืนนานสืบไป

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ยุตฺโต)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กายหายไข้ ใจหายทุกข์ ดูทั้งหมด >

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading