ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.2

จากการสอบถามนักเรียนชั้น ป.2 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.2 และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พบว่านักเรียน ผู้ปกครองและครูผู็สอนล้วนแต่ต้องการหนังสือที่ประกอบด้วยแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ลักษณะต่างๆ ของทุกหน่วย ทุกสาระ ทุกมาตรฐาน ทุกตัวชี้วัด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การเตรียมสอบประจำบท และการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียน

จำนวน :

1

 • 1

109.00 บาท

103.55 บาท

"คุณประหยัดไป 5.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.2

จากการสอบถามนักเรียนชั้น ป.2 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.2 และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พบว่านักเรียน ผู้ปกครองและครูผู็สอนล้วนแต่ต้องการหนังสือที่ประกอบด้วยแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ลักษณะต่างๆ ของทุกหน่วย ทุกสาระ ทุกมาตรฐาน ทุกตัวชี้วัด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การเตรียมสอบประจำบท และการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียน


คำนำ : ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.2

จากการสอบถามนักเรียนชั้น ป.2 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.2 และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พบว่านักเรียน ผู้ปกครองและครูผู็สอนล้วนแต่ต้องการหนังสือที่ประกอบด้วยแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ลักษณะต่างๆ ของทุกหน่วย ทุกสาระ ทุกมาตรฐาน ทุกตัวชี้วัด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การเตรียมสอบประจำบท และการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียน

ผู้เขียนจึงเรียบเรียง ติวโจทย์เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.2 เพื่อสอบประจำบทและสอบปลายภาคเรียน ขึ้นมา โดยการวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ แบบทดสอบตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู็ต่างประเทศ ทำให้ ติวโจทย์เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.2 เพื่อสอบประจำบท และสอบปลายภาคเรียน ประกอบด้วยโจทย์ลักษณะต่างๆ มากมายตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและครูผู้สอน แต่นักเรียนควรทำโจทย์ก่อนดูเฉลยและเฉลยละเอียด

อนึ่งผู้เขียนได้เพิ่มแบบทดสอบปรนัย 6 ตัวเลือก เลือก 2 คำตอบทุกบทตามรูปแบบของข้อสอบ O-NET

เสียง เชษฐศิริพงศ์

 


สารบัญ : ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.2

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืชและสัตว์
  • หน่วยการเรียนรู็ที่ 2 ดินและการใช้ประโยชน์
  • หน่วยการเรียนรู็ที่ 3 ชีวิตของเรา
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ของเล่นของใช้
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ประโยชน์ของดวงอาทิตย์

   ข้อมูลเพิ่มเติม : ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.2