ชุดรวมพระคาถาและบทสวดมนต์

หนังสือรวบรวมบทสวดมนต์เล่มนี้ ได้รวบรวมบทสวดมนต์ที่ทรงคุณค่าสำคัญๆ ไว้อย่างครบถ้วน บางบทเป็นบทสวดที่หาสวดได้ยาก รวมทั้งบทสวดมนต์บูรพาจารย์กล่าวว่า เป็นบทสวดที่บันดาลผลเป็นสามัญผล อาทิ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระชินบันชรคาถา บทสวดพระปริตร ทั้งเจ็ดและสิบสองตำนาน เป็นต้น

กล่าวคือ เป็นบทสวดที่เที่ยงตรงคงเส้นคงวา ให้ผลเสมอกันหมด และเป็นคุณกับผู้สวดอย่างเดียว ไม่มีโทษ รวมทั้งทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ ปลอดภัยเสมอ

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Reading with Style อ่านทั้งทีต้องมีสไตล์ ช้อป 3 เล่มลด 15%
จำนวน :

1

199.00 บาท

189.05 บาท

"คุณประหยัดไป 9.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ชุดรวมพระคาถาและบทสวดมนต์

หนังสือรวบรวมบทสวดมนต์เล่มนี้ ได้รวบรวมบทสวดมนต์ที่ทรงคุณค่าสำคัญๆ ไว้อย่างครบถ้วน บางบทเป็นบทสวดที่หาสวดได้ยาก รวมทั้งบทสวดมนต์บูรพาจารย์กล่าวว่า เป็นบทสวดที่บันดาลผลเป็นสามัญผล อาทิ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระชินบันชรคาถา บทสวดพระปริตร ทั้งเจ็ดและสิบสองตำนาน เป็นต้น

กล่าวคือ เป็นบทสวดที่เที่ยงตรงคงเส้นคงวา ให้ผลเสมอกันหมด และเป็นคุณกับผู้สวดอย่างเดียว ไม่มีโทษ รวมทั้งทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ ปลอดภัยเสมอ


คำนำ : ชุดรวมพระคาถาและบทสวดมนต์

การสวดมนต์ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดติดต่อกันมาช้านานของชาวพุทธทั้งหลาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ พร้อมทั้งแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งการเจริญวิปัสสนา อันถือเป็นแก่นสารแท้จริงของพระพุทธศาสนา ดังคำพังเพยว่า สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน

คณะผู้จัดทำ


สารบัญ : ชุดรวมพระคาถาและบทสวดมนต์

  • บทสวดทำวัตรเช้า
  • บทสวดทำวัตรเย็น
  • บทสวดมนต์พิเศษทำวัตรเช้า - เย็น
  • บทสวดมนต์พิเศษ
  • บทสวดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร และบทสวดพระปริตร
  • บทสวดมนต์พิเศษที่หาสวดได้ยาก
  • บทสวดแปลพิเศษ

เนื้อหาปกหลัง : ชุดรวมพระคาถาและบทสวดมนต์

หนังสือรวบรวมบทสวดมนต์เล่มนี้ ได้รวบรวมบทสวดมนต์ที่ทรงคุณค่าสำคัญๆ ไว้อย่างครบถ้วน บางบทเป็นบทสวดที่หาสวดได้ยาก รวมทั้งบทสวดมนต์บูรพาจารย์กล่าวว่า เป็นบทสวดที่บันดาลผลเป็นสามัญผล อาทิ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระชินบันชรคาถา บทสวดพระปริตร ทั้งเจ็ดและสิบสองตำนาน เป็นต้น

กล่าวคือ เป็นบทสวดที่เที่ยงตรงคงเส้นคงวา ให้ผลเสมอกันหมด และเป็นคุณกับผู้สวดอย่างเดียว ไม่มีโทษ รวมทั้งทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ ปลอดภัยเสมอข้อมูลเพิ่มเติม : ชุดรวมพระคาถาและบทสวดมนต์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ชุดรวมพระคาถาและบทสวดมนต์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว