คู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ม.1

เพิ่มความเข้าใจในการเรียน เตรียมพร้อมเพื่อสอบอย่างมั่นใจ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 4 - 6 เล่ม ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

270.00 บาท

229.50 บาท

"คุณประหยัดไป 40.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ม.1

คู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ม.1

คู่มือ-เตรียมสอบคณิตศาสตร์ ม.1 ที่สรุปเนื้อหาอย่างเข้มข้นตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ใช้ภาษาที่กระชับเพื่อให้เข้าใจง่ายทั้งวิธีคิดและเคล็ดลับ นักเรียนสามารถทบทวนได้ด้วยตัวเองในการเตรียมสอบด้วยแบบฝึกหัดมากมายพร้อมเฉลยที่อธิบายอย่างละเอียดท้ายบท และสำหรับครูอาจารย์และติวเตอร์ที่สามารถนำไปสอนเพิ่มเติมได้


สารบัญ : คู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ม.1

  • สมบัติของจำนวนนับ
  • ระบบจำนวนเต็ม
  • เลขยกกำลัง
  • พื้นฐานทางเรขาคณิต
  • เศษส่วน
  • ทศนิยม
  • การประมาณค่า
  • คู่อันดับและกราฟ
  • สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  • ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ม.1

ชุดหนังสือคู่มือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั้ง 6 สาระ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สรุปเนื้อหาอย่างครบถ้วน กระชับ เข้าใจง่าย แบบทดสอบภายในเล่มมากกว่า 300 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดที่จะไขข้อสงสัยให้มีความเข้าใจในบทเรียนยิ่งขึ้น

รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : คู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ม.1

คณิตศาสตร์มีความสำคัณต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทำให้มนุษย์พัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีเหตุมีผล เป็นระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจรู้จักเหตุผลความจริงและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงเป็นมากกว่าความหมายตรงตัวของมัน แต่เป็นทั้งรากฐานและเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนวิชาหลักและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมาก เนื่องด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์ต่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลและต่อการพัฒนาประเทศที่สุด การพัฒนาหนังสือคู่มือที่มีส่วนในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อันมีประสิทธิภาพจึงเป็นเป้าหมายหลักของเราในการพัฒนาหนังสือแต่ละเล่มเพื่อผู้เรียนและผู้อ่าน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน อันจะส่งผลต่อการเรียนรู้และความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ต่อไป

สำนักพิมพ์ เดียร์ เดียร์ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ม.1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ม.1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว