สมุนไพรไทยต้านจุลินทรีย์

สมุนไพรต้านจุลินทรีย์

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่คัดเลือกข้อมูลสมุนไพรที่นิยมใช้ในตำรับยาพื้นบ้านในการรักษาโรคติดเชื้อ โดยมีการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านเชื่อจุลินทรีย์ เพื่อประโยชน์สำหรับผู้อ่านทั่วไป นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ/หรือการแพทย์ทางเลือกที่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อสร้างงานวิจัยใหม่ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่ก่อนแล้ว

ขอขอบคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่ให้การสนับสนุนทุนเมธีวิจัยอาวุโส (RTA 5880005) ในแผนงานวิจัยแบบมุ่งเป้า เืพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ (2559-2562) ที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านสมุนไพรในการค้นคว้าหายาใหม่และนำประโยชน์จากสารธรรมชาติไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไป

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

600.00 บาท

570.00 บาท

"คุณประหยัดไป 30.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 22 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สมุนไพรไทยต้านจุลินทรีย์

สมุนไพรต้านจุลินทรีย์

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่คัดเลือกข้อมูลสมุนไพรที่นิยมใช้ในตำรับยาพื้นบ้านในการรักษาโรคติดเชื้อ โดยมีการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านเชื่อจุลินทรีย์ เพื่อประโยชน์สำหรับผู้อ่านทั่วไป นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ/หรือการแพทย์ทางเลือกที่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อสร้างงานวิจัยใหม่ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่ก่อนแล้ว

ขอขอบคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่ให้การสนับสนุนทุนเมธีวิจัยอาวุโส (RTA 5880005) ในแผนงานวิจัยแบบมุ่งเป้า เืพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ (2559-2562) ที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านสมุนไพรในการค้นคว้าหายาใหม่และนำประโยชน์จากสารธรรมชาติไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไป


คำนำ : สมุนไพรไทยต้านจุลินทรีย์

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่คัดเลือกข้อมูลสมุนไพรที่นิยมใช้ในตำรายาพื้นบ้าน โดยมีการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อประโยชน์สำหรับผู้อ่านทั่วไป นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยที่สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสร้างงานวิจัยใหม่ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับองความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว พืชแต่ละชนิดมีภาพประกอบและคำบรรยายใต้ภาพ ทำให้น่าสนใจและเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

ขอขอบคุณ สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย สาขาจุลชีววิทยาทางการแทพย์ (RTA 5880005)

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

ดร.สุกัญญา หลีแจ้


สารบัญ : สมุนไพรไทยต้านจุลินทรีย์

  • คำนิยม
  • คำนำ
  • สารบัญ
  • สารบัญภาพประกอบ
  • สารบัญตาราง
  • คำสำคัญ
  • กระชาย
  • กระทือ
  • กระทุ
  • กระท้อน
  • กระท่อม
  • กะเม็ง
  • แก้ว
  • ขมิ้นชัน
  • ขมิ้นอ้อย
  • ข่า
  • ขี้อ้าย
  • ขลู่
  • คนทีสอง
  • จันทร์ผา
  • ชะพลู
  • ชา
  • ชุมเห็ดเทศ
  • ดีปลี
  • ตำลึง
  • เถาวัลย์เปรียง
  • ทับทิม
  • เทพธาโร
  • เทียนบ้าน
  • นนทบุรี
  • น้ำนมราชสีห์
  • เนระพูสี
  • บัวบก
  • เบญกานี
  • ปีบ
  • ผักคราดหัวแหวน
  • ผักชี
  • ฝรั่ง
  • พญาสัตบรรณ
  • พริกไทย
  • พลู
  • พิลังกาสา
  • เพกา
  • ฟ้าทะลายโจร
  • ไฟเดือนห้า
  • มะขาม
  • มะตูม
  • มะระขี้นก
  • มังคุด
  • โมกมัน
  • โมกหลวง
  • ไมยราบ
  • ยอ
  • ราชดัด
  • ลูกใต้ใบ
  • เล็บมือนาง
  • ว่านมหากาฬ
  • ว่านหอมแดง
  • สมอไทย
  • สายหยุด
  • สีเสียดเหนือ
  • เสลดพังพอน
  • เหงือกปลาหมอ
  • หนาด
  • อบเชย
  • ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร
  • ประวัติผู้เขียน

เนื้อหาปกหลัง : สมุนไพรไทยต้านจุลินทรีย์

สมุนไพรต้านจุลินทรีย์

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่คัดเลือกข้อมูลสมุนไพรที่นิยมใช้ในตำรับยาพื้นบ้านในการรักษาโรคติดเชื้อ โดยมีการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านเชื่อจุลินทรีย์ เพื่อประโยชน์สำหรับผู้อ่านทั่วไป นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ/หรือการแพทย์ทางเลือกที่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อสร้างงานวิจัยใหม่ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่ก่อนแล้ว

ขอขอบคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่ให้การสนับสนุนทุนเมธีวิจัยอาวุโส (RTA 5880005) ในแผนงานวิจัยแบบมุ่งเป้า เืพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ (2559-2562) ที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านสมุนไพรในการค้นคว้าหายาใหม่และนำประโยชน์จากสารธรรมชาติไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไปข้อมูลเพิ่มเติม : สมุนไพรไทยต้านจุลินทรีย์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สมุนไพรไทยต้านจุลินทรีย์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว