หัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารู้สู่...ภาษาญี่ปุ่น

การเรียนภาษาญี่ปุ่นให้รู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้นั้น หนึ่งในสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งคือคำศัพท์และไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อไวยากรณ์ และตัวอย่างประโยคที่ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจในความหมายของไวยากรณ์นั้น

"หัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารู้ สู่...ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง" จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของไวยากรณ์ที่สำคัญๆ ได้อย่างละเอียดและลุ่มลึก เรียนรู้ความต่างของไวยากรณ์ได้กระจ่างและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงต่อไป

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 4 - 5 เล่ม ลด 20%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 6 เล่มขึ้นไป ลด 22%*
จำนวน :

1

220.00 บาท

187.00 บาท

"คุณประหยัดไป 33.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารู้สู่...ภาษาญี่ปุ่น

การเรียนภาษาญี่ปุ่นให้รู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้นั้น หนึ่งในสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งคือคำศัพท์และไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อไวยากรณ์ และตัวอย่างประโยคที่ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจในความหมายของไวยากรณ์นั้น

"หัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารู้ สู่...ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง" จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของไวยากรณ์ที่สำคัญๆ ได้อย่างละเอียดและลุ่มลึก เรียนรู้ความต่างของไวยากรณ์ได้กระจ่างและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงต่อไป


คำนำ : หัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารู้สู่...ภาษาญี่ปุ่น

การเรียนภาษาญี่ปุ่นให้รู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้นั้น สิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้เรียนที่จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้กระจ่าง คือคำศัพย์และไวยากรณ์เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์กับหัวข้อไวยากรณ์ และตัวอย่างประโยคที่ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจในความหมายของไวยากรณ์และนำไปประยุกต์ใช้ได้ หนังสือ "หัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารู้ สู่...ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง" เล่มนี้ ได้รวบรวมและเรียบเรียงหัวข้อไวยากรณ์ที่สำคัญที่ผู้เรียนชาวไมยมักจะสับสนในการใช้ทั้งหมด 6 หัวข้อ ในแต่ละหัวข้อไวยากรณ์จะมีคำอธิบายวิธีการใช้ในประโยค ความหมายพร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบและแปลตัวอย่างเป็นภาษาไทยทุกประโยค

สุกท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อหนังสือเล่มนี้ ขอขอบคุณผู้แต่งและแปล เอกสาร ตำราทุกเล่ม ที่ผู้เขียนได้นำมาอ้างอิงในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ "หัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารัก สู่...ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง" เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้เรียนและผู้สนใจโดยทั่วไปได้เป็นอย่างดี หากมัข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และขอรับข้อผิดพลาดทั้งหลายทุกประการไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

วลัยพร กาญจนการุณ


สารบัญ : หัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารู้สู่...ภาษาญี่ปุ่น

  • คำนำ
  • สารบัญ
  • คำอธิบายรูปแบบภาษาที่ปรากฏในหนังสือ
  • ภาษาสุภาพ
  • คำแสดงคำถาม
  • คำชี้เฉพาะ
  • คำช่วย
  • อกรรมกริยา สกรรมกริยา
  • การแสดงการเปลี่ยนแปลง
  • เฉลยแบบฝึกหัด
  • บรรณนานุกรม
  • ประวัติผู้เขียน

เนื้อหาปกหลัง : หัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารู้สู่...ภาษาญี่ปุ่น

การเรียนภาษาญี่ปุ่นให้รู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้นั้น หนึ่งในสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งคือคำศัพท์และไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อไวยากรณ์ และตัวอย่างประโยคที่ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจในความหมายของไวยากรณ์นั้น

"หัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารู้ สู่...ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง" จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของไวยากรณ์ที่สำคัญๆ ได้อย่างละเอียดและลุ่มลึก เรียนรู้ความต่างของไวยากรณ์ได้กระจ่างและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงต่อไปข้อมูลเพิ่มเติม : หัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารู้สู่...ภาษาญี่ปุ่น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารู้สู่...ภาษาญี่ปุ่น ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว