คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกระทรวงการต่างประเทศ

คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ได้ถูกรวบรวมและเรียบเรียงให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ โดยจัดเตรียมความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นและมักถูกนำมาตั้งเป็นคำถามหรือข้อสอบบ่อยๆ ได้อย่างครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ และในส่วนสุดท้ายเสริมความรู้ไว้ด้วยข้อสอบเก่าและการเก็งข้อสอบที่สามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • น้องอินทร์ใจดี_ พิเศษ!เฉพาะสมาชิก naiin.com เมื่อช้อปหนังสือที่ร่วมรายการ 1-3 เล่ม ลด 15 % , ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

250.00 บาท

212.50 บาท

"คุณประหยัดไป 37.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกระทรวงการต่างประเทศ

คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ได้ถูกรวบรวมและเรียบเรียงให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ โดยจัดเตรียมความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นและมักถูกนำมาตั้งเป็นคำถามหรือข้อสอบบ่อยๆ ได้อย่างครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ และในส่วนสุดท้ายเสริมความรู้ไว้ด้วยข้อสอบเก่าและการเก็งข้อสอบที่สามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ


คำนำ : คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกระทรวงการต่างประเทศ

คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ได้ถูกรวบรวมและเรียบเรียงให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ โดยจัดเตรียมความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นและมักถูกนำมาตั้งเป็นคำถามหรือข้อสอบบ่อยๆ ได้อย่างครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ และในส่วนสุดท้ายเสริมความรู้ไว้ด้วยข้อสอบเก่าและการเก็งข้อสอบที่สามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถทำข้อสอบและสอบผ่านเพื่อที่จะได้สิ่งที่มุ่งหวังได้

ฝ่ายวิชาการ

สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


สารบัญ : คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกระทรวงการต่างประเทศ

  • ประวัติความเป็นมากระทรวงการต่างประเทศ
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  • แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ
  • งานสารบรรณ
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
  • ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  • เฉลยคำตอบ
  • แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน
  • งานพัสดุ
  • ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิก (GFMIS)
  • ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
  • เฉลยคำตอบ
  • ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
  • เฉลยคำตอบ
  • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
  • Grammar,Vocabulary
  • Reading comrehension
  • แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์
  • เฉลยคำตอบ

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกระทรวงการต่างประเทศ

คู่มือสอบเข้ารับราชการ

กระทรวงการต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ความรู็ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ถาค ข.)ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกระทรวงการต่างประเทศ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกระทรวงการต่างประเทศ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกระทรวงการต่างประเทศ