เล่าเรื่องนารายณ์สิบปาง

เล่าเรื่องอวตาร ๑๐ ปางของพระนารายณ์ เทพองค์สำคัญแห่งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com ซื้อหนังสือสนพ.สถาพร ครบ 3 เล่ม ลด 15%
จำนวน :

1

260.00 บาท

247.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เล่าเรื่องนารายณ์สิบปาง

เรื่องราวความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ลัทธิไวษณพ ที่บูชาพระนารายณ์เป็นใหญ่

เมื่อโลกถึงความเสื่อม พระนารายณ์จะอวตาลมาปราบยุคเข็ญเสียทีหนึ่ง อวตาลที่สำคัญอันผ่านมาแล้วมี ๙ ปาง ได้แก่ มัตสยาวตาร กูรมาวตาร วราหาวตาร นรสิงหาวตาร วามนาวตาร ปรศุรามาวตาร รามจันทราวตาร กฤษณาวตาร พุทธาวตาร ส่วนปางที่ ๑๐ ซึ่งพระนารายณ์จะอวตารเป็นบุรุษขี่ม้าขาว หรือ กัลกยาวตารนั้น จะเกิดต่อไปในกาลข้างหน้า


คำนำ : เล่าเรื่องนารายณ์สิบปาง

ความเชื่อทางวรรณคดีคติพราหมณ์ นับถือว่าพระวิษณุหรือพระนารายณ์ได้อวตารลงมาปราบยุคเข็ญแล้ว ๙ ปาง และจะมีอีกปางหนึ่งมาอวตารใรอนาคตกาลข้างหน้า เรียกวรรณคดีเรื่องนี้ว่า นารายณ์สิบปาง

มีความเชื่อว่าในแต่ละปางของการอวตารของพระนารายณ์นั้น มีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือเหล่ามนุษย์และเทวดา อย่างเช่นทางพราหมณ์ถือว่า พระพุทธเจ้า ก็เป็นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์ แต่มีความเห็นแยกออกเป็นสองฝ่าย

ฝ่ายหนึ่งว่า ปางที่อวตารมาเป็นพระพุทธเจ้านั้น เพื่อแยกคนที่ไม่มั่นคงต่อศาสนาพราหมณ์ออกมา เพื่อให้พราหมณ์บริสุทธิ์ อีกฝ่ายหนึ่งว่าที่อวตารมาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อปราบพราหมณ์ที่ยโสโอหัง และช่วยวรรณะชั้นต่ำให้มีความหวัง มัปัญญา และบรรลุธรรมได้อย่างชนชั้นสูง

ไม่ว่าจะอย่างไร การได้อ่าน เล่าเรื่องพระนารายณ์สิบปาง จะช่วยให้ผู้อ่านได้มองโลกอย่างมีความหวัง เพราะยังเหลือปางที่สิบที่จะมาช่วยกู้โลกอยู่

ขอให้ท่านผู้อ่านมีความสุขกับการอ่าน เล่าเรื่องนารายณ์สิบปางมากๆ นะคะ

มาลัย (จุฑารัตน์)


สารบัญ : เล่าเรื่องนารายณ์สิบปาง

  • เกริ่นนำ
  • ปางที่ ๑ มัตสยาวตาร
  • ปางที่ ๒ กูรมาวตาร
  • ปางที่ ๓ วราหาวตาร
  • ปางที่ ๔ นรสิงหาวตาร
  • ปางที่ ๕ วามนาวตาร
  • ปางที่ ๖ ปรศุรามาวตาร
  • ปางที่ ๗ รามจันทราวตาร
  • ปางที่ ๘ กฤษณาวตาร
  • ปางที่ ๙ พุทธาวตาร
  • ปางที่ ๑๐ กัลยาวตาร

เนื้อหาปกหลัง : เล่าเรื่องนารายณ์สิบปาง

เรื่องราวความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ลัทธิไวษณพ ที่บูชาพระนารายณ์เป็นใหญ่

เมื่อโลกถึงความเสื่อม พระนารายณ์จะอวตาลมาปราบยุคเข็ญเสียทีหนึ่ง อวตาลที่สำคัญอันผ่านมาแล้วมี ๙ ปาง ได้แก่ มัตสยาวตาร กูรมาวตาร วราหาวตาร นรสิงหาวตาร วามนาวตาร ปรศุรามาวตาร รามจันทราวตาร กฤษณาวตาร พุทธาวตาร ส่วนปางที่ ๑๐ ซึ่งพระนารายณ์จะอวตารเป็นบุรุษขี่ม้าขาว หรือ กัลกยาวตารนั้น จะเกิดต่อไปในกาลข้างหน้าข้อมูลเพิ่มเติม : เล่าเรื่องนารายณ์สิบปาง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เล่าเรื่องนารายณ์สิบปาง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เล่าเรื่องนารายณ์สิบปาง