แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1+2

อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ
จำนวน :

1

80.00 บาท

76.00 บาท

"คุณประหยัดไป 4.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1+2

แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะมะดะจิ ฉบับปรับปรุง เป็นหนังสือที่ใช้ควบคู่กับตำราเรียนชุดภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบับปรับปรุง สำหรับใช้ทบทวนความรู้ด้านคำศัพท์ ไวยกรณ์ การสนทนา และอักษรคันจิ เพิ่มเติมจากตำราเรียนหลักทั้ง 6 เล่ม

นอกจากตำราเรียนหลักแล้ว หนังสือแบบฝึกหัดก็ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เปรียบเสมือนเครื่องช่วยในการประมวลผลความรู้ที่ได้ศึกษามาจากตำราเรียนหลักว่าสิ่งที่ได้ศึกษามานั้นสัมฤทธิ์ผลมากน้อยเพียงใด

 


คำนำ : แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1+2

ตำราชุด ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ เป็นตำราที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ จัดทำขึ้น สำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแผน เริ่มจำหน่ายครั้งแรกในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2547 กาลเวลาผ่านไป เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น ทำให้คำศัพท์บางคำที่อยู่ในตำรามีการเลิกใช้ อาทิ วอล์คแมน สมาร์ทโฟน แอพลิเคชั่น ฯลฯ ประกอบกับหลักสูตรแกนกลางฉบับนี้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการดังต่อไปนี้

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การใช้ตำราชุดนี้ประกอบการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยได้ก้าวสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นใจ

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ


สารบัญ : แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1+2

  • บทที่ 1 การแนะนำ
  • บทที่ 2 พาชมโรงเรียน
  • บทที่ 3 กิจกรรมในโรงเรียน
  • บทที่ 4 การเดินทางไปโรงเรียน
  • บทที่ 5 ชีวิตประจำวัน
  • บทที่ 6 การซื้อของ
  • บทที่ 7 วันหยุด (1)
  • บทที่ 8 วันหยุด (2)
  • ครอบครัว

เนื้อหาปกหลัง : แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1+2

หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1+2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1+2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว