จุลชีววิทยาทั่วไป

จุลวิทยาทั่วไป เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ต่างๆ เช่น แบคทีเรีย รา สาหร่าย โพรโทซัว ไวรัส โดยกล่าวถึงโครงสร้าง ลักษณะทและสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ โดยเฉพาะแบคทีเรีย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 4 - 6 เล่ม ลด 20%
จำนวน :

1

320.00 บาท

272.00 บาท

"คุณประหยัดไป 48.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : จุลชีววิทยาทั่วไป

จุลชีววิทยาทั่วไป

จุลวิทยาทั่วไป เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ต่างๆ เช่น แบคทีเรีย รา สาหร่าย โพรโทซัว ไวรัส โดยกล่าวถึงโครงสร้าง ลักษณะทและสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ โดยเฉพาะแบคทีเรีย การจัดจำแนกของจุลินทรีย์ หลัการควบคุมของจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ทางด้าน ดิน น้ำ อาหาร อุตสาหกรรม รวมทั้งจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ทางด้าน ดิน น้ำ อาหาร อุตสาหกรรม รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค และวิทยาภูมิคุ้มกัน ดังนั้น ขอบข่ายของหนังสือจุลชีวิทยาทั่วไป ฉบับบนี้ จึงครอบคลุมทุกสาขาของวิชาจุลชีววิทยาที่จะต้องเรียนในระดับสูงต่อไป เหมาะที่จะใช้ประกอบการเรียนจุลวิทยาในหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เตรียมแพทยสาสตร์ เตรียมทันตแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมสตร์ พยาบาทศาสตร์ ตลอดจนพลศึกษา


คำนำ : จุลชีววิทยาทั่วไป

หนังสือจุลชีววิทยเล่มนี้ กล่าวถึงจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ตั้งแต่แบคทีเรีย รา สาหร่าย โพรโทซัว ไวรัส จุลินทรีย์เหล่านี้มีอยู่รอบๆตัวเรา และแต่ละชนิดมีบทบาทต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งในทางที่เป็นประโยชน์และโทษ ในชีวิตของคนเราเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่เกิดจากการทำงานของจุลินทรีย์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ร้านอาหาร เช่น นมเปรี้ยว เนยแข็ง ขนมปัง  ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม เช่น กรดอะมิโน และเอนไซม์ต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้จึงนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้และเป้นพื้นฐานสำหรับการศึกษาทางด้านจุลชีววิทยาในระดับสูงต่อไป

                                                                                                                                          นงลักษณ์    สุวรรณพินิจ
                                                                                                                                               ปรีชา    สุวรรรพินิจ
                                                                                                                                                 เมษายน 2560    


สารบัญ : จุลชีววิทยาทั่วไป

  • บทนำเกี่ยวกับจุลชีววิทยา
  • การศึกษาจุลินทรีย์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
  • ลักษณะและโครงการละเอียดของแบททีเรีย
  • อาหารเลี้ยงเชื้อและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์
  • การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
  • การแยกเชื้อบริสุทธิ์ และลักษณะการเจริญเติบโต
  • เอนไซม์และเมเทบอลิซึม
  • พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
  • การจัดจำแนกชนิดของจุลินทรีย์
  • Bergey's Manual เล่มที่ 1 แบคทีเรียแกรมลบ
  • Bergey's Manual เล่มที่ 2 แบคทีเรียแกรมบวกธรรมดา
  • Bergey's Manual เล่มที่ 3 แบคทีเรียที่มีลักษณะแปลก
  • Bergey's Manual เล่มที่ 4 แบคทีเีรียแกรมบวกเป็น
  • เห็ดรา - รา และยีนต์
  • สาหร่าย
  • โพรโทซัว
  • ไวรัส
  • การควบคุมจุลินทรีย์
  • การควบคุมจุลินทรีย์ด้วยสารเคมี
  • การควบคุมจุลินทรีย์ด้วยสารปฏิชีวนะและยารักษาโรค
  • จุลชีววิทยของดิน
  • จุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ
  • จุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • จุลชีวิทยาอุตสาหกรรม
  • แบคทีเรียและการทำให้เกิดโรค
  • วิทยาภูมิคุ้มกัน

เนื้อหาปกหลัง : จุลชีววิทยาทั่วไป

จุลวิทยาทั่วไป เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ต่างๆ เช่น แบคทีเรีย รา สาหร่าย โพรโทซัว ไวรัส โดยกล่าวถึงโครงสร้าง ลักษณะทและสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ โดยเฉพาะแบคทีเรีย การจัดจำแนกของจุลินทรีย์ หลัการควบคุมของจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ทางด้าน ดิน น้ำ อาหาร อุตสาหกรรม รวมทั้งจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ทางด้าน ดิน น้ำ อาหาร อุตสาหกรรม รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค และวิทยาภูมิคุ้มกัน ดังนั้น ขอบข่ายของหนังสือจุลชีวิทยาทั่วไป ฉบับบนี้ จึงครอบคลุมทุกสาขาของวิชาจุลชีววิทยาที่จะต้องเรียนในระดับสูงต่อไป เหมาะที่จะใช้ประกอบการเรียนจุลวิทยาในหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เตรียมแพทยสาสตร์ เตรียมทันตแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมสตร์ พยาบาทศาสตร์ ตลอดจนพลศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : จุลชีววิทยาทั่วไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : จุลชีววิทยาทั่วไป ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว