ประมวลธรรม (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หมวดธรรม คือ หลักธรรมที่แสดงไว้โดยมีจำนวนหัวข้อเป็นชุดๆ ชุดหนึ่งๆ เรียกว่าหมวดธรรมหนึ่งๆ

Tags : ธรรมะ ศาสนา และปรัชญา

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
  • naiin.com รับหิ้ว นายอินทร์สนามอ่านเล่น ครั้งที่ 4
จำนวน :

1

250.00 บาท

212.50 บาท

"คุณประหยัดไป 37.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ประมวลธรรม (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

ประมวลธรรม (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หมวดธรรม คือ หลักธรรมที่แสดงไว้โดยมีจำนวนหัวข้อเป็นชุดๆ ชุดหนึ่งๆ เรียกว่าหมวดธรรมหนึ่งๆ หมวดธรรมเหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น นอกจากคำสอนประเภทหมวดธรรมแล้ว ยังมีคำสอนประเภทหมวดธรรมแล้ว ยังมีคำสอนประเภทคาถาภาษิต ธรรมกถา และโอวาทานุศาสนีต่างๆ อีกเป็นอันมากผู้ที่ต้องการรู้จักพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวางทั่วถึง หมวดธรรมมีอยู่มากมายในหนังสือนี้ได้คัดเลือกและรวบรวมไว้เพียงส่วนหนึ่ง โดยถือหลักเกณฑ์ที่สำคัญ คือ
1. มุ่งเอาหมวดธรรมที่มาในพระไตรปิฎกโดยตรงเป็นพื้น ส่วนที่มาในคัมภีร์อื่นพยายามจำกัดเฉพาะพุทธศนา
2.มุ่งเอาหมวดที่แสดงหลักธรรมโดยตรง ให้สมกับชื่อที่เรียก "หมวดธรรม" หลีกเลี่ยงหมวดที่เป็นเพียงเกร็ดความรู้ หรือคำแถลงเรื่องราวอื่นๆ เว้นแต่จะเป้นเรื่องที่สัมพันธ์กับหลักธรรมอย่างใกล้ชิด
3.คัดเอาเฉพาะหมวดธรรมที่ควรรู้หรือที่ต้องรู้ โดยฐานเป็นหลักสำคัญพระพุทธศาสนาบ้าง เป็นหลักที่เห็นว่าน่ารู้และมีประโยชน์มากบ้าง เป็นหลักที่ใช้หรืออ้างอิงอยู่เสมอ หรือรู้จักกันอยู่ทั่วไปบ้างเป็นหลักที่ท่านกำหนดให้เรียนในหลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนาระบบต่างๆ ในประเทศไทยบ้าง


คำนำ : ประมวลธรรม (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ เล่มนี้ เป็นที่รวมของงาน ๓ ชิ้น คือ พจนานุกรมหมวดธรรม พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ไทย-อังกฤษ และ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ อังกฤษ-ไทย งาน ๓ ชิ้นนี้ เดิมเป็นงานแตกต่างกัน และเกิดขึ้นต่างคราวกัน การจักพิมพ์หนังสือนี้ นับแต่จัดเตรียมต้นฉบับเพื่อส่งโรงพิมพ์ในปลายปี พ.ศ.๒๕๑๔๕ จนถึงตีเสร็จในบัดดนี้ สิ้นเวลาประมาณ ๒ ปี ๖ เดือนในการจัดพิมพ์ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดีจากหลายท่าน เจ้าหน้าที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเฉพาะท่านพระมหาสมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ผู้ช่วยเลขาธิการ ได้ช่วยคอยเร่งเร้าเท่ากับเป็นแรงสนับสนุนในการจัดทำหนังสือนี้คืบหน้ามาสู่ความสำเร็จ คุณชลธีร์  ธรรมวรางกูร ได้ช่วยพิมพ์ดีดต้นฉบับให้โดยตลอดด้วยความเอื้อเฟื้อ และทางโรงพิมพ์คุรุสภาได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการตีพิมพ์ นับว่าทุกท่านได้มีส่วนบำเพ็ญกุศลร่วมกันในการทำวิทยาทานนี้ให้สำเร็จ จึงขออนุโมทนาในความร่วมแรงร่วมใจและความสนับสนุนของทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างยิ่ง

                                                                                                                                          พระราชวรมุนี
                                                                                                                                    ๒๔  เมษายน ๒๕๑๘


สารบัญ : ประมวลธรรม (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

  • คำปรารภ
  • คำนำ (ในการพิมพ์ครั้งที่ ๑๐)
  • บันทึกในการพิมพ์ครั้งที่ ๔
  • คำนำ (ในการพิมพ์ครั้งที่ ๑)
  • ภาค 1 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ หมวดธรรม
  • ภาค 2 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ไทย - อังกฤษ
  • ภาคที่ 3 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ อังกฤษ - ไทย
  • Appendix


ข้อมูลเพิ่มเติม : ประมวลธรรม (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ประมวลธรรม (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ประมวลธรรม (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)