คู่มือเตรียมสอบกรมสรรพากรนิติกร ปฏิบัติการ

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) สรุป + เก็งข้อสอบ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบกรมสรรพากรนิติกร ปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบกรมสรรพากรนิติกร ปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบ/คู่มือสอบเข้าทำงาน เข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆ สถาบันได้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมสอบความพร้อมในการสอบ เตรียมความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการสอบ การเขียนรวบรวมและเรียบเรียงคู่มือสอบเล่มนี้ตรงตามวัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหาสาระของหลักสูตรสอบ การจัดทำคู่มือเตรียมสอบนี้เป็นการรวบรวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหม่ มาทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ได้แนวข้อสอบที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อนำเสนอต่อผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ และได้รับความรู้ความสามมารถตามมาตรฐานของหลักสูตร


คำนำ : คู่มือเตรียมสอบกรมสรรพากรนิติกร ปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบ/คู่มือสอบเข้าทำงาน เข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆ สถาบันได้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมสอบความพร้อมในการสอบ เตรียมความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการสอบ การเขียนรวบรวมและเรียบเรียงคู่มือสอบเล่มนี้ตรงตามวัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหาสาระของหลักสูตรสอบ การจัดทำคู่มือเตรียมสอบนี้เป็นการรวบรวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหม่ มาทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ได้แนวข้อสอบที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อนำเสนอต่อผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ และได้รับความรู้ความสามมารถตามมาตรฐานของหลักสูตร

สถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือสอบจะช่วยให้ได้รับสาระประโยชน์ พร้อมทั้งทักษะและประสบการณ์จากคู่มือเล่มนี้อย่างเต็มที่ ตามความคิดความหวังและตั้งใจเตรียมตัวสอบอย่างแท้จริง ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จ ตามสิ่งที่มุ่งหวังปรารถนา

                                                                                                                   ด้วยความรักและไมตรีจิตมิตรภาพครับ
                                                                                                                            (อาจารย์ธนิต     สวรรรเมนะ)


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบกรมสรรพากรนิติกร ปฏิบัติการ

  • ประวัติกรมสรรพากร
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ยุทธศาสตร์กรมสรรพากร
  • เก็งข้อสอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
  • ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
  • เกร็งข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประมวลรัษฎากร
  • เกร็งข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมข่าวสารด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศไทย
  • พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
  • สรุป พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  • เก็งข้อสอบ พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนั้าที่ พ.ส.2539
  • พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  • เก็งข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  • เก็งข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
  • สรุป ประมวลกฎหมายอาญา
  • สรุป ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • เก็งข้อสอบ วิชาประมวลกฎหมายอาญา
  • เก็งข้อสอบ วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ
  • เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบกรมสรรพากรนิติกร ปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบกรมสรพากร นิติกร ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) สรุป + เก็งข้อสอบข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบกรมสรรพากรนิติกร ปฏิบัติการ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบกรมสรรพากรนิติกร ปฏิบัติการ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบกรมสรรพากรนิติกร ปฏิบัติการ