พุทธธรรม ฉบับเดิม

พุทธธรรม ฉบับเดิมที่ปรับปรุงเพิ่มเติม อาจเป็นบุพภาคหรือเป็นตัวเลือก ซึ่งผู้ที่ยังไม่มีเวลาหรือยังไม่พร้อมที่จะอ่าน พุทธธรรม ฉบับปรังปรุงและขยายความ สามารถใช้ศึกษาหลักพระพุทธศาสนาไปพลางก่อนหรือขั้นหนึ่งก่อน

Tags : หนังสือธรรมะ ศาสนาพุทธ พจนานุกรมพุทธศาสน์ พุทธธรรม

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • น้องอินทร์ใจดี_ พิเศษ!เฉพาะสมาชิก naiin.com เมื่อช้อปหนังสือที่ร่วมรายการ 1-3 เล่ม ลด 15 % , ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

200.00 บาท

190.00 บาท

"คุณประหยัดไป 10.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : พุทธธรรม ฉบับเดิม

พุทธธรรม ฉบับเดิม

พุทธธรรม ฉบับเดิม เป็นต้นฉบับของ พุทธธรรมฉบับปรับปรุงขยายความ ซึ่งได้สรุปสาระสำคัญของหลักพุทธธรรมลงเป็น ๒ ประเด็นใหญ่ คือ ๑. มัชเฌนธรรมเทศนา กล่าวถึง ความจริงของชีวิตตามธรรมชาติ ในประเด็นที่ว่า ชีวิตคืออะไร ชีวิตเป็นอย่างไร ด้วยหลักของ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๖ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท กรรม อริยสัจ และ ๒.มัชฌิมาปฏิปทา ชีวิตควรเป็นอย่างไร สรุปหลักการดำเนินชีวิตด้วย อริยมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฎฐิ เป็นต้น และสรุปย่อลง สิกขา ๓ และ ภาวนา ๔
พุทธธรรม ฉบับเดิมนี้ ถือเป็นบุพภาคสำหรับผู้เริ่มต้น หรือไม่มีเวลาศึกษาพุทธธรรมฉบับปรับปรุงขยายความ


สารบัญ : พุทธธรรม ฉบับเดิม

  • ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา
   • ชีวิตคืออะไร
   • ชีวิตเป็นอย่างไร?
   • ชีวิตเป็นไปอย่างไร?
  • ภาค ๒ มัชฌิมาปฏิปทา
   • ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร?
  • บทเพิ่มเติม : ชีวิตที่เป็นอยู่ดี ด้วยมีการศึกษาทั้ง ๓ ที่ทำให้พัฒนาครบ ๔

   ข้อมูลเพิ่มเติม : พุทธธรรม ฉบับเดิม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พุทธธรรม ฉบับเดิม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : พุทธธรรม ฉบับเดิม