พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช มรดกพุทธศาสนสถาปัตยกรรม ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเถรวาทแห่งคาบสมุทรภาคใต้

หนังสือชุด พระมหาธาตุ-พระบรมธาตุในสยามประเทศ
จำนวน :

1

400.00 บาท

380.00 บาท

"คุณประหยัดไป 20.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 15 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช มรดกพุทธศาสนสถาปัตยกรรม ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเถรวาทแห่งคาบสมุทรภาคใต้


รายละเอียด : พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช มรดกพุทธศาสนสถาปัตยกรรม ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเถรวาทแห่งคาบสมุทรภาคใต้

พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช มรดกพุทธศาสนสถาปัตยกรรม ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเถรวาทแห่งคาบสมุทรภาคใต้

"เมืองนครศรีธรรมราช" หมายถึง "นครที่ปกครองด้วยราชาผู้ทรงธรรม" เป็นเมืองโบราณที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง การเมือง และเมืองศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งดินแดนคาบมหาสมุทรมาแต่โบราณ ทว่าทวีบทบาทขึ้นอย่างสำคัญในสมัยอยุธยา "วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช" เป็นวัดโบราณอันเป็นที่ตั้งของ "มหาสถูป" องค์สำคัญของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้นับมาตั้งแต่แรกสถาปนาก็ได้รับการทำนุบำรุง จากพุทธศาสนิกชนมาโดยตลอดมา หนังสือ "พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช : มรดกพุทธศาสนาสถาปัตยกรรม ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเถรวาทแห่งคาบสมุทรภาคใต้" เล่มนี้จะพาไป "อ่าน" มรดกพุทธศาสนาสถาปัตยกรรม และศิลปะกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมากอย่างมากมาย หลากหลายช่วงเวลา ตั้งแต่อดีตตราบจนปัจจุบัน ผ่านเครื่องมือการวิจัยแบบ "บูรณาการศาสตร์ (Intergrated Studies)" เพื่อถอดรหัสต่างๆ และทำความเข้าใจพัฒนาการของผังบริเวณ และการก่อสร้างมรดกพุทธสนสถาปัตยกรรมต่างๆอันแสดงให้เห็นถึงคุณค่า และความหมายของวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชในฐานะของศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนนับแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน


สารบัญ : พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช มรดกพุทธศาสนสถาปัตยกรรม ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเถรวาทแห่งคาบสมุทรภาคใต้

  • ระเบียบวิธีการศึกษา
  • พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และการตั้งถิ่นฐานในคาบสมุทรภาคใต้และเมืองนครศรีธรรมราชโดยสังเขป
  • นามเมืองนครศรีธรรมราชและนามพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
  • ผังเมือง และทำเลที่ตั้งวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
  • พัฒนาการของผังบริเวณวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชจากอดีต - ปัจจุบัน

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช มรดกพุทธศาสนสถาปัตยกรรม ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเถรวาทแห่งคาบสมุทรภาคใต้