เจาะข้อสอบสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม O-NET ม.6

เตรียมสอบ O-NET ม.6 เก็งข้อสอบ O-NET ม.4,ม.5,ม.6 ครบทั้ง 5 สาระ กว่า 800 ข้อ เตรียมสอบเข้ามหาลัยทุกระบบ
จำนวน :

1

 • 1

179.00 บาท

170.05 บาท

"คุณประหยัดไป 8.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เจาะข้อสอบสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม O-NET ม.6

เจาะข้อสอบสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม O-NET ม.6

เจาะข้อสอบสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม O-NET ม.6 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเตรียมสอบ O-NET เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4,ม.5 และ ม.6) ซึ่งจะนำผลการสอบที่ได้ไปพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อไป รวมทั้งใช้คู่มือเตรียมสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระบบรับตรงทุกแห่ง และระบบสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (เฉพาะสังคมศึกษา) เพื่อการรับตรงร่วมกันของมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกด้วย ภายในเล่ม ประกอบด้วยเก็งข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.4,ม.5 และ ม.6 ครบทั้ง 5 สาระวิชา ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อสอบ O-NET ของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาทำความเข้าใจด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงสู่สนามสอบอย่างมั่นใจ


สารบัญ : เจาะข้อสอบสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม O-NET ม.6

  • เจาะข้อสอบสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
  • เจาะข้อสอบสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิต
  • เจาะข้อสอบสาระเศรษฐศาสตร์
  • เจาะข้อสอบสาระประวัติศาสตร์
  • เจาะข้อสอบสาระภูมิศาสตร์


ข้อมูลเพิ่มเติม : เจาะข้อสอบสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม O-NET ม.6

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เจาะข้อสอบสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม O-NET ม.6 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เจาะข้อสอบสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม O-NET ม.6