ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์มะเร็ง

โดยเน้นที่ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง และความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแพร่กระจาย เช่น เซลล์มะเร็งต้นกำเนิดอะนอยคิส และเมื่อนำความรู้ที่ได้ประกอบเข้าด้วยกัน จะสามารถชี้ให้เห็นเป้าหมายใหม่ๆ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
  • naiin.com รับหิ้ว นายอินทร์สนามอ่านเล่น ครั้งที่ 4
จำนวน :

1

 • 1

190.00 บาท

161.50 บาท

"คุณประหยัดไป 28.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์มะเร็ง

ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์มะเร็ง

หนังสือชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์มะเร็งเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นจากข้อมูลทางชีววิทยาของเซลล์มะเร็งเชิงลึก โดยเน้นที่ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง และความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแพร่กระจาย เช่น เซลล์มะเร็งต้นกำเนิดอะนอยคิส และเมื่อนำความรู้ที่ได้ประกอบเข้าด้วยกัน จะสามารถชี้ให้เห็นเป้าหมายใหม่ๆ ในการออกฤทธิ์ของยาต้านมะเร็ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการค้นคว้าวิจัยยาต้านมะเร็งใหม่ๆ ที่ไม่เพียงแต่ออกฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็ง โดยตรงเท่านั้นแต่อาจจะยับยั้งตรงกระบวนการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งอีกด้วย โดยข้อมูลในหนังสือเล่มนี้เป็นองค์ความรู้ที่ผู้เขียนได้รวบรวมจากงานวิจัยที่ดำเนินงานวิจัยในเซลล์มะเร็งปอด จึงทำให้ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้มีความเจาะลึกและเฉพาะเจาะจง มีการวิเคราะห์และอภิปรายโดยอาศัยประสบการณ์ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาของเซลล์มะเร็งและการแพร่กระจาย ที่อาจขยายรวมไปถึงเป้าหมายใหม่ในการออกแบบยาเหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย นักศึกษาที่มีความสนใจในศาสตร์ทางด้านชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง และเภสัชวิทยาของยาต้านมะเร็งต่อไป


สารบัญ : ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์มะเร็ง

  • การเกิดมะเร็ง
  • การแพร่กระจายของมะเร็ง
  • อะนอยคิส การตายของเซลล์ที่ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
  • บทบาทของโปรตีนคาวีโอลิน-1 ต่อการดื้อต่ออะนอยคิสของเซลล์มะเร็งปอด
  • Epithelial to Mesenchymal Transition
  • เซลล์มะเร็งต้นกำเนิด
  • ชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง ยาต้านมะเร็ง และเป้าหมายการออกฤทธิ์ของยา
  • สารที่แยกได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง

เนื้อหาปกหลัง : ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์มะเร็ง

หนังสือชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์มะเร็งเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นจากข้อมูลทางชีววิทยาของเซลล์มะเร็งเชิงลึก โดยเน้นที่ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง และความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแพร่กระจาย เช่น เซลล์มะเร็งต้นกำเนิดอะนอยคิส และเมื่อนำความรู้ที่ได้ประกอบเข้าด้วยกัน จะสามารถชี้ให้เห็นเป้าหมายใหม่ๆ ในการออกฤทธิ์ของยาต้านมะเร็ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการค้นคว้าวิจัยยาต้านมะเร็งใหม่ๆ ที่ไม่เพียงแต่ออกฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็ง โดยตรงเท่านั้นแต่อาจจะยับยั้งตรงกระบวนการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งอีกด้วย โดยข้อมูลในหนังสือเล่มนี้เป็นองค์ความรู้ที่ผู้เขียนได้รวบรวมจากงานวิจัยที่ดำเนินงานวิจัยในเซลล์มะเร็งปอด จึงทำให้ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้มีความเจาะลึกและเฉพาะเจาะจง มีการวิเคราะห์และอภิปรายโดยอาศัยประสบการณ์ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาของเซลล์มะเร็งและการแพร่กระจาย ที่อาจขยายรวมไปถึงเป้าหมายใหม่ในการออกแบบยาเหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย นักศึกษาที่มีความสนใจในศาสตร์ทางด้านชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง และเภสัชวิทยาของยาต้านมะเร็งต่อไป


ข้อมูลเพิ่มเติม : ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์มะเร็ง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์มะเร็ง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์มะเร็ง