คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบและแนวข้อสอบ มีวางจำหน่ายตามศูนย์หนังสือทั่วประเทศ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

260.00 บาท

247.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

?

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ประกอบด้วย

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
 • ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการและเศรษฐกิจดิจิทัล
 • ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงานและข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เช่น วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ เป็นต้น
 • ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543
 • กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท
 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

คำนำ : คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ชุดคู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการสถาบันได้เรียบเรียงขึ้นมา เพื่อให้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้  ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญโดยรวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงของฝ่ายวิชาการสถาบัน THE BEST CENTER โดยในเล่มเป็นการเจาะข้อสอบทุกเรื่องที่กำหนดในการออกสอบ เพื่อให้ผู้สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีพร้อมในการทำข้อสอบ  ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณสถาบัน THE BEST CENTER ที่ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดทำต้นฉบับนี้ ทำให้หนังสือเล่มนี้สามารถสำเร็จขึ้นมาเป็นเล่มได้ พร้อมกันนี้คณะผู้จัดทำขอน้อมรับข้อบกพร่องใดๆ อันเกิดขึ้นและยินดีรับฟังความคิดเห็นทุกๆ ท่าน เพื่อที่จะนำมากปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

 


สารบัญ : คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

  • ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจหน้าที่
  • เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
  • การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
  • เศรษฐกิจดิจิตัล (Digital Economy)
  • แนวข้อสอบการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เปิดติวตลอดทั้งปีที่ THE BEST CENTER

เตรียมสอบเข้ารับราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ระดับ 1-2-3-4

 • ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงาน
 • TOEFL, TOEIC,IELTS
 • GMAT, GRE.SAT

 ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์