คู่มือสอบครู กทม. ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบและแนวข้อสอบ มีวางจำหน่ายตามศูนย์หนังสือทั่วไป
จำนวน :

1

 • 1

280.00 บาท

266.00 บาท

"คุณประหยัดไป 14.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือสอบครู กทม. ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

คู่มือสอบครู กทม. ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

ประกอบด้วย

 • ความสามารถทั่วไป

- ความสามารถด้านตัวเลข ทดสอบความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ

- ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษาการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์

- ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบความสามารถในการคิดสรุปเหตุผลและอุปมาอุปไมย

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

- วินัยและการรักษาวินัย

- คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

- มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู

- จรรยาบรรณวิชาชีพครู

- สมรรถนะวิชาชีพครู


คำนำ : คู่มือสอบครู กทม. ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

ชุดคู่มือเตรียมสอบความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการสถาบันได้เรียบเรียงขึ้นมา เพื่อให้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้  ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญโดยรวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงของฝ่ายวิชาการสถาบัน THE BEST CENTER โดยในเล่มเป็นการเจาะข้อสอบทุกเรื่องที่กำหนดในการออกสอบ เพื่อให้ผู้สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีพร้อมในการทำข้อสอบ  ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณสถาบัน THE BEST CENTER ที่ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดทำต้นฉบับนี้ ทำให้หนังสือเล่มนี้สามารถสำเร็จขึ้นมาเป็นเล่มได้ พร้อมกันนี้คณะผู้จัดทำขอน้อมรับข้อบกพร่องใดๆ อันเกิดขึ้นและยินดีรับฟังความคิดเห็นทุกๆ ท่าน เพื่อที่จะนำมากปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

 


สารบัญ : คู่มือสอบครู กทม. ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

  • แนวข้อสอบ ด้านตัวเลข
  • แนวข้อสอบ ความสามรถในการคิดเชิงเหตุผล
  • แนวข้อสอบ แผนภาพเชิงครรกศาสตร์
  • แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย
  • แนวข้อสอบ การสะกดคำ

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือสอบครู กทม. ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

เปิดติวตลอดทั้งปีที่ THE BEST CENTER

เตรียมสอบเข้ารับราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ระดับ 1-2-3-4

 • ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงาน
 • TOEFL, TOEIC,IELTS
 • GMAT, GRE.SAT


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือสอบครู กทม. ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือสอบครู กทม. ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือสอบครู กทม. ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู