๑๐๐ ตนผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศ (ฉบับปราชญ์นักปกครอง)

สยามประเทศยิ่งใหญ่ทุกวันนี้มาจากการร่วมแรง ร่วมใจของชาวไทยทุกคนแต่ทว่ายังมีบุคคลสำคัญผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญยิ่ง ที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ชาวไทยทุกคนควรจดจำ
จำนวน :

1

259.00 บาท

233.10 บาท

"คุณประหยัดไป 25.90 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ๑๐๐ ตนผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศ (ฉบับปราชญ์นักปกครอง)

๑๐๐ ตนผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศ (ฉบับปราชญ์นักปกครอง)

เป็นความจริงที่เรามิอาจปฏิเสธได้เลยว่าภายใต้ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้ มีการผ่านสภาพแห่งการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง พัฒนา ในสังคมในทุกด้านนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากอิทธิพลของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า "คน" ทั้งสิ้น และในห้วงเวลาร้อยปีที่ผ่านมาของเมืองไทยนั้นมีคนอยู่จำนวนหนึ่งที่เป็นผู้กำหนดบทบาทและทิศทางของบ้านเมืองเรา ผ่านทางด้านอำนาจที่มองเห็นและมองไม่เห็น ในรูปแบบต่างๆ กันของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจการค้าและศิลปวัฒนธรรม ที่ส่งผลและมีอิทธิพลแก่คนทั้งชาติควบคู่ไปกับอิทธิพลความเจริญของโลกภายนอก คนเหล่านี้คือ ผู้ที่มีอิทธิพลทั้งด้านการดำรงชีวิต ในความคิด การกระทำหรือในบางห้วงเวลานั้น ถึงขั้นเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของคนทั้งประเทศด้วยซ้ำ การเรียนรู้สิ่งที่ผ่านมาในอดีตนั้นล้วนเกิดผลดีทั้งสิน ทำให้เรารู้ถึงปัจจุบันและพร้อมที่จะคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ส่วนหนึ่ง


สารบัญ : ๑๐๐ ตนผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศ (ฉบับปราชญ์นักปกครอง)

  • อิทธิพลและความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อสังคมและคนไทยในรอบ 100 ปี
  • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
  • พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
  • ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์
  • จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
  • จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
  • จอมพลถนอม กิตติขจร
  • พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
  • พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

เนื้อหาปกหลัง : ๑๐๐ ตนผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศ (ฉบับปราชญ์นักปกครอง)

สยามประเทศของเรานั้นผ่านการเปลี่ยนแปลงมาอย่างยาวนาน โดยส่วนหนึ่งที่สำคัญนั้นมาจากบุคคลที่มีอิทธิพลทั้งสิ้นที่สามารถกำหนดชะตาชีวิตและความเป็นอยู่ของเหล่าทวยราษฎร์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ควรที่จะเปิดเผยให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ เพื่อการกำหนดชีวิตของตนเองได้ในอนาคต

รีวิวโดยนักเขียน : ๑๐๐ ตนผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศ (ฉบับปราชญ์นักปกครอง)

เจตนารมณ์สำคัญในการเรียบเรียงและเขียนหนังสือเล่มนี้ ก็เพื่อที่จะเชิดชูบุคคลในทุกด้านที่ถือได้ว่ามีอิทธิพลต่อสังคมไทย ในรอบหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาในการคัดเลือกสรรนั้นมิได้อาจเอื้อม หรือแอบอ้างอิงสถาบันที่ทรงเกียรติใดๆ ทั้งสิน และเป็นเพียงส่วนหนึ่งในล้านของผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติที่ผู้เขียนไม่สามารถนำมาลงได้ครบทั้งหมดทุกท่าน

ทศ คณนาพรรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : ๑๐๐ ตนผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศ (ฉบับปราชญ์นักปกครอง)

เป็นเวลาเนิ่นนานมากที่สังคมไทยและประเทศชาติ อันเป็นที่รักของเราได้เดินทางผ่านเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ เชื่อได้ว่า ยังมีบุคคลที่ทรงอิทธิพลเป็นผู้อยู่เบื้องหลังจำนวนมากที่คนไทยยังไม่เคยรับรู้ เป็นโอกาสสำคัญที่ ทศ คณนาพร ใช้เวลานานพอสมควรในการรวบรวมเรียบเรียงอย่างเป็นระบบที่จะทำให้ท่านผู้อ่านนั้นเข้าใจในสภาวะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างที่ผู้รับรู้บอกอยู่เสมอว่า การเรียนรู้จากอดีตนั้นเป็นครูที่ดีเสมอ การดำรงอยู่ในปัจจุบันด้วยความเป็นจริง จะสามารถส่งให้เราคิดคำนึงถึงเรื่องราว กำหนดอนาคตได้ หนังสือเล่มนี้ จะเป็นหนังสือบันทึกทางประวัติศาสตร์ของชาติเราที่สำนักพิมพ์อยากให้คนไทยทุกคนได้อ่าน

บรรณาธิการสำนักพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติม : ๑๐๐ ตนผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศ (ฉบับปราชญ์นักปกครอง)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ๑๐๐ ตนผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศ (ฉบับปราชญ์นักปกครอง) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว