คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ประกอบด้วย ทดสอบสมรรถนะในกเรื่องความรู้ ความเข้าใจที่จำเป็นต่อการปฎิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์การประมวลข้อมูล ความรู้ทางสถิติ การวิจัยเบื้องต้น มีความรู้ในการวางแผนการวางยุทธศาสตร์ หรือการกำหนกกลยทธ์ การวิเคราะข้อมูล การบริหารงานโครงการ การประเมินผล ความรู้ในรเบียบราชการทั่วไป ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ในหลักการของโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริและการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน :

1

 • 1

270.00 บาท

256.50 บาท

"คุณประหยัดไป 13.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ประกอบด้วย ทดสอบสมรรถนะในกเรื่องความรู้ ความเข้าใจที่จำเป็นต่อการปฎิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์การประมวลข้อมูล ความรู้ทางสถิติ การวิจัยเบื้องต้น มีความรู้ในการวางแผนการวางยุทธศาสตร์ หรือการกำหนกกลยทธ์ การวิเคราะข้อมูล การบริหารงานโครงการ การประเมินผล ความรู้ในรเบียบราชการทั่วไป ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ในหลักการของโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริและการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


คำนำ : คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ชุดค่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงาน กปร.  โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯในครั้งนี้ ทางสถาบัน THE BES CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ข้นมา โดยได้รวบรวมข้นจากประสบการณ์ตรงทั้งเล่มเป็นการเจาะเนื้อหาและเจาะข้อสอบระเบียบ พ.ร.บ. ที่กำหนดในการสอบและเจาะแนวข้อสอบ เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ


สารบัญ : คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

  • ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ความรู้ในระเบียบราชการทั่วไป
  • การวิเคราะห์การประมวลข้อมูล
  • ความรู้ทางสถิติ การวิจัยเบี้องต้น

   ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)