กรมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3

ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด เจาะข้อสอบสรุปตรงประเด็น

Tags : สอบบรรจุ สอบนิติกร สอบนิติกร ระดับ 3 สอบข้าราชการ

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 4 - 6 เล่ม ลด 20%
จำนวน :

1

250.00 บาท

212.50 บาท

"คุณประหยัดไป 37.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : กรมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3

กรมการปกครองท้องถิ่น ภาคเฉพาะตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3

สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบจริงอย่างละเอียด

 1. ความรู้ในทางกฎหมายและมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
 2. กฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้
  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - ประมวลกฎหมายอาญา
  - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพาณิชย์
  - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
  - พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แบะที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
  - พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด พ.ศ.2539
  - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
  - พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
  - พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542
  - พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คำนำ : กรมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3

คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและทบทวนความรู้สำหรับเตรียมสอบของข้าราชการต่างๆ และใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่สอบเข้ารับราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวใช้ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนการค้นคว้าทำรายงาน และยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตำราอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ

ทางสถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี ได้ปรับปรุงแลพัฒนาทางด้านเนื้อหาเพื่อให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมกันเน้นหนักในความเข้มข้นของเนื้อหาและแนวข้อสอบใหม่ๆ เพื่อสรรสร้างขึ้นเป็นองค์ความรู้นอกจากนี้สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี ข้อน้อมรับในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในหนังสือคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เป็นสถาบันชั้นนำทางวิชาการ และเพื่อเป็นคุณประโยชน์แก่แวดวงวิชาการในอนาคตสื่อต่อไป

พร้อมกันนี้ สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้การสนับสนุนตำราของสถาบันฯ


สารบัญ : กรมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3

  • ประวัติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • สรุปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายอาญา
  • แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
  • สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • สรุปกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
  • แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
  • แนวข้อสอบพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
  • แนวข้อสอบพ.ร.บระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
  • แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  • แนวข้อสอบพ.ร.บ.กำหนดแผนและขึ้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กร 2542
  • แนวข้อสอบพ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542
  • แนวข้อสอบกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
  • แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  • แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอบ พ.ศ.2539
  • แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  • แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2559 (ล่าสุด)

เนื้อหาปกหลัง : กรมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3

สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี่
ศูนย์รวมนักวิชาการและคู่มือเตรียมสอบ
2221/1-2 ถ.รามคำแหง51/2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทร. 0-2718-9450, 0-2718-9389, 0-2318-2821, 086-309-3548, 086-880-7148


ข้อมูลเพิ่มเติม : กรมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กรมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว