การเมืองการปกครองไทย กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย ยุคที่ 3

ถึงเวลาที่จะเรียนรู้ และร่วมกันนำประเทศไปสู่ ประชาธิปไตยอันพึงประสงค์

Tags : การเมืองการปกครองไทย ประชาธิปไตย การเมืองไทย

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

165.00 บาท

156.75 บาท

"คุณประหยัดไป 8.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : การเมืองการปกครองไทย กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย ยุคที่ 3


รายละเอียด : การเมืองการปกครองไทย กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย ยุคที่ 3

การเมืองการปกครองไทย กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย ยุคที่ 3

รวบรวมเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเรื่องการเมืองการปกครองไทยตั้งแต่เริ่มสร้างอาณาจักรจนกระทั่งปัจจุบัน ถึงเวลาที่คนไทยจะต้องเรียนรู้และร่วมกันนำประเทศไปสู่ประชาธิปไตยอันพึงประสงค์ การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นไปอย่างล่าช้า มีอำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงการเมืองเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ บ้านเมืองเต็มไปด้วยการทุจริต ประพฤติมิชอบ สังคมแตกแยกแบ่งฝ่าย ยากที่จะประสาน สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรง จนกลายเป็นสงครามกลางเมือง ประชาชน และนักการเมือง ขาดอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่ถูกต้องถ่องแท้ สังคมไทย ซึ่งถือเป็นสังคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนตกอยู่ในความอึมครึม ความหวาดระแวง และปราศจากความสุข การพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้านต้องหยุดชะงัก ด้วยปรารถนาอยากเห็นแผ่นดินไทย อันเป็นมรดกล้ำค่า บรรพบุรุษไทยได้สร้างดำรงไว้ สืบทอดสู่ลูกหลาน มีความร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรือง เข้มแข็ง มั่งคง และยั่งยืน จึงนำเสนอบริบทแห่งความเป็นมาและความเป็นไปของแผ่นดินไทย ชนชาติไทย การเมืองการปกครองไทย เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่จะนำพาความสุขความร่มเย็นและนำพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็ง มั่งคง และสง่างาม


สารบัญ : การเมืองการปกครองไทย กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย ยุคที่ 3

  • ประวัติศาสตร์แผ่นดินไทยและราชอาณาจักรไทย
  • ประวัติศาสตร์การเมือง การปกครอง
  • การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
  • การเมืองการปกครองไทย "ประชาธิปไตยยุคที่ 1 "
  • การเมืองการปกครอง "ประชาธิปไตยยุคที่ 2"

เนื้อหาปกหลัง : การเมืองการปกครองไทย กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย ยุคที่ 3

กำเนิดความเป็น "แผ่นดิน" ชาติพันธุ์ในดินแดน "สุวรรณภูมิ" แห่ง "คาบสมุทรอุษาคเนย์" 767 ปี จาก "อาณาจักรแห่งชนชาติสยาม" สู่ "ราชอาณาจักรไทย" 683 ปี จาก "ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์" สู่ "ระบอบประชาธิปไตย" 41 ปี กับยุคแห่ง "อำฆาตยาธิปไตย" ซึ่งนับเป็นประชาธิปไตย ยุคที่1 72 ปี กับยุคแห่ง "ธนาธิปไตย" ซึ่งนับเป็นประชาธิปไตย ยุคที่2 และ 15 ปีนี้ กับการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่ "ประชาธิปไตย ยุคที่3" ยุคแห่ง "ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม" ถึงเวลาที่จะเรียนรู้ และร่วมกันนำประเทศไปสู่ ประชาธิปไตยอันพึงประสงค์

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การเมืองการปกครองไทย กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย ยุคที่ 3