TOEIC PRACTICE EXAMS 2ND EDITION MP3 +1 แผ่น

ทบทวนเนื้อหาพร้อมฝึกทำแนวข้อสอบล่าสุด

Tags : ภาษาอังกฤษ แนวข้อสอบภาษาัอังกฤษ ข้อสอบ TOEIC เสริมความรู้

จำนวน :

1

350.00 บาท

332.50 บาท

"คุณประหยัดไป 17.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : TOEIC PRACTICE EXAMS 2ND EDITION MP3 +1 แผ่น


รายละเอียด : TOEIC PRACTICE EXAMS 2ND EDITION MP3 +1 แผ่น

TOEIC PRACTICE EXAMS 2ND EDITION MP3 +1 แผ่น

TOEIC มีชื่อเต็มว่า Test of English for International Communication (การสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ) มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถในการเข้าใจภาษาอังกฤษ ทั้งในส่วนของภาษาพูดและภาษาเขียนภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขี้นจริงในชีวิตประจำ การสอบแบ่งเป็น 2 ภาค คือ ภาคการฟังและภาคการอ่าน โดยในภาคการฟังแบ่งย่อยออกเป็น 4 ส่วน มีคำถามรวมกันทั้งหมด 100 ข้อ ในส่วนของภาคการอ่านแบ่งย่อยออกเป็น 3 ส่วน มีคำถามรวมกันทั้งหมดอีก 100 ข้อ


สารบัญ : TOEIC PRACTICE EXAMS 2ND EDITION MP3 +1 แผ่น

  • แนวข้อสอบ TOEIC ชุดที่ 1
  • แนวข้อสอบ TOEIC ชุดที่ 2
  • แนวข้อสอบ TOEIC ชุดที่ 3
  • แนวข้อสอบ TOEIC ชุดที่ 4

   


เนื้อหาปกหลัง : TOEIC PRACTICE EXAMS 2ND EDITION MP3 +1 แผ่น

ตัวอย่างข้อสอบฉบับเต็มทั้งหมด 6 ชุด พร้อมอธิบายคำตอบอย่างละเอียด เพื่อช่วยให้ทราบล่วงหน้าว่าวันสอบจริงจะต้องเจอกับข้อสอบในลักษณะใดบ้าง ข้อสอบกว่า 1,200 ข้อ ครอบคลุมทั้งในส่วนการฟังและการอ่านอย่างครบถ้วน ตัวอย่างข้อสอบทั้งหมดมีรูปแบบเหนือกับการสอบ  TOEIC ล่าสุด เสริมเนื้อหาสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ฟังเสียง MP3 สำหรับทำข้อสอบในส่วนการฟังทั้ง 6 ชุด รูปแบบของบทสนทนาและการบรรยายประกอบด้วยสำเนียงภาษาอังกฤษหลากหลายไม่ว่าจะเป็น สำเนียงอเมริกาเหนือ สำเนียงบริติช หรือสำเนียงออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งเหมือนกับแบบทดสอบการฟัง TOEIC จริง

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : TOEIC PRACTICE EXAMS 2ND EDITION MP3 +1 แผ่น