แว่นวรรณคดี ทฤษฎีร่วมสมัย

ทฤษฎีวรรณคดีในปัจจุบัน ถูกมองว่าเป็นเสมือนกล่องเครื่องมือ หรือแว่นหลากสีที่สามารถเลือกใช้ในการศึกษาตีความและค้นหาความหมายจากตัวบทวรรณคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tags : วรรณกรรมวิจารณ์ ประวัติและทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์ วรรณคดีร่วมสมัย

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Black Friday x Cyber Monday ลดทั้งเว็บ 20%
จำนวน :

1

340.00 บาท

272.00 บาท

"คุณประหยัดไป 68.00 บาท (20.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : แว่นวรรณคดี ทฤษฎีร่วมสมัย

แว่นวรรณคดี ทฤษฎีร่วมสมัย

ทฤษฎีวรรณคดีร่วมสมัยเป็นเรื่องของแนวคิดและหลักการ ตลอดจนระเบียบวิธีสำหรับนำไปใช้ในการอ่านและศึกษาตัวบทวรรณคดี ซึ่งเรียกรวมๆ ว่า "วรรณคดีวิจารณ์" บางทฤษฎีมีความลึกซึ้งและซับซ้อน และมาจากฐานคิดของนักคิดในวัฒนธรรมตะวันตก อาจจะไม่สอดคล้องเหมาะสมกับการศึกษาวรรณคดีไทยไปเสียทั้งหมด แต่ในความหลากหลายของทฤษฎีเหล่านี้ก็เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเลือกนำมาใช้ได้ตามความเหมาะสม เพราะทฤษฎีวรรณคดีในปัจจุบัน ถูกมองว่าเป็นเสมือนกล่องเครื่องมือ หรือแว่นหลากสีที่สามารถเลือกใช้ในการศึกษาตีความและค้นหาความหมายจากตัวบทวรรณคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งที่ใช้ศึกษาวรรณคดีได้อย่างเบ็ดเสร็จ แต่การศึกษาวรรณคดีในทุกวันนี้ มีแนวโน้มที่จะประยุกต์ใช้ทฤษฎีหลายๆ ทฤษฎีในเวลาเดียวกัน ดังนั้น หนังสือ "แว่นวรรณคดี ทฤษฎีร่วมสมัย" เล่มนี้ จึงเป็นเสมือนกล่องเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี


สารบัญ : แว่นวรรณคดี ทฤษฎีร่วมสมัย

  • ว่าด้วยทฤษฎีวรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์
  • ทฤษฎีโครงสร้างนิยม
  • ทฤษฎีหลังโครงสร้างนิยมและการรื้อสร้าง
  • ทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม
  • ทฤษฎีหลังอาณานิคม
  • ทฤษฎีสตรีนิยม
  • ทฤษฎีการวิจารณ์เชิงนิเวศ
  • ทฤษฎีสตรีนิยมเชิงนิเวศ

เนื้อหาปกหลัง : แว่นวรรณคดี ทฤษฎีร่วมสมัย

ผู้อ่านวรรณกรรมมีเพียงทำความเ้ข้าใจเรื่องราวเพียงอย่างเดียว แต่อาจต้องพิจารณาว่าผู้เขียนสร้างเรื่องอย่างไร นำเสนอความหมายใด เกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมหรืออื่นๆ อย่างไร ผู้อ่านต้องอาศัยเครื่องมือมาช่วยตีความ เครื่องมือดังกล่าวคือทฤษฎีวรรณคดีนั่นเอง ทฤษฎีไม่ได้เป็นเครื่องมือค้นหาความหมายในตัวบทเท่านั้น แต่เป็นสิ่งเปิดเผยให้เห็นแนวคิด กลวิธี ให้เข้าใจกรอบกำหนดในการศึกษาตัวงาน

สำหรับวรรณคดีร่วมสมัยที่เต็มไปด้วยความคิดอันหลากหลาย ทฤษฎีวรรณคดีเป็นเสมือนกล่องเครื่องมือที่บรรจุเครื่องมืออันหลากหลายให้ผู้ศึกษาเลือกใช้ให้เหมาะกับประเภทของตัวบท ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดโครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยมและการรื้อสร้าง หลังสมัยนิยม หลังอาณานิคม สตรีนิยม การวิจารณ์เชิงนิเวศ หรือสตรีนิยมเชิงนิเวศ เป็นต้น แล้วยังพบว่าหลายครั้ง สิ่งเหล่านี้ก็สอดไขว้กันไปมา - รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ข้อมูลเพิ่มเติม : แว่นวรรณคดี ทฤษฎีร่วมสมัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แว่นวรรณคดี ทฤษฎีร่วมสมัย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว