คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน

สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ อธิบายละเอียด เน้นเจาะข้อสอบ

Tags : สอบบรรจุ สอบนักพัฒนาชุมชน สอบข้าราชการ สอบกรมการปกครองท้องถิ่น

จำนวน :

1

 • 1

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน

คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน

คู่มือเตรียมสอบที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและทบทวนความรู้สำหรับเตรียมสอบของข้าราชการต่างๆ และใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่สอบเข้ารับราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวใช้ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอน การค้นคว้าทำรายงาน และยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตำราอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ โดยเนื้ัอหาภายในประกอบไปด้วย

 • ความรู้พื้นฐานการพัฒนาชุมชน ความหมายของการพัฒนาชุมชน
 • ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการพัมนาชุมชน
 • แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • หลักการของระบบมาตรฐานงานชุมชน สรุปภาวะผู้นำ
 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
 • ฯลฯ

สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน

  • ความรู้พื้นฐานการพัฒนาชุมชน
  • ความหมายของการพัฒนาชุมชน
  • ปรัชญาการพัฒนาชุมชน
  • แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1
  • แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุดที่ 2
  • แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุดที่ 3
  • แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุดที่ 4
  • แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุดที่ 5
  • สรุปภาวะผู้นำ
  • แนวข้อสอบภาวะผู้นำ


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน