49 ขั้นตอนการทำฐานข้อมูลด้วย MS Excel

ปัจจุบัน ความถูกต้องและรวดเร็วในการตัดสินใจ ถือเป็นการสร้างความได้เปรียบทั้งในโลกของการทำงาน และโลกของธุรกิจ และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องนั้น จะต้องใช้ทักษะ และความรู้ความสามารถในการ มองข้อมูลตามความเป็นจริง โดยวิเคราะห์จากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในมืออย่างรอบด้าน การรวบรวมข้อมูลใน การนำไปวิเคราะห์ นั้นจึงมีความสำคัญ และขั้นตอนเหล่านี้ มักใช้เวลาอย่างมาก แต่ละเดือนต้องใช้เวลาส่วน หนึ่งไปกับการนำข้อมูลที่รวบรวมไว้ มาสรุปเป็นตารางเพื่อวิเคราะห์ เช่น ยอดขายรายเดือน ยอดการผลิตรายเดือน สรุปคุณภาพผลิตภัณฑ์รายเดือน จะดีกว่าไหม ถ้าเรารู้วิธีในการจัดเก็บและสรุปข้อมูล โดยใช้ประโยชน์จากโปรแกรมคำนวณ(สแปรดชีท)ที่ มีติดเครื่องอยู่แล้ว นั่นคือโปรแกรม MS Excel โดยทำเป็นรูปแบบรายงานที่ต้องการไว้เพียงครั้งเดียว แล้วใช้ ได้ตลอดไป สามารถเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมาแสดง ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเพื่อเปรียบเทียบได้ และรวมทั้ง หาความผิดปกติของข้อมูลที่แฝงตัวอยู่ในข้อมูลจำนวนมหาศาลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
จำนวน :

1

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียด

ปัจจุบัน ความถูกต้องและรวดเร็วในการตัดสินใจ ถือเป็นการสร้างความได้เปรียบทั้งในโลกของการทำงาน และโลกของธุรกิจ และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องนั้น จะต้องใช้ทักษะ และความรู้ความสามารถในการ มองข้อมูลตามความเป็นจริง โดยวิเคราะห์จากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในมืออย่างรอบด้าน การรวบรวมข้อมูลใน การนำไปวิเคราะห์ นั้นจึงมีความสำคัญ และขั้นตอนเหล่านี้ มักใช้เวลาอย่างมาก แต่ละเดือนต้องใช้เวลาส่วน หนึ่งไปกับการนำข้อมูลที่รวบรวมไว้ มาสรุปเป็นตารางเพื่อวิเคราะห์ เช่น ยอดขายรายเดือน ยอดการผลิตรายเดือน สรุปคุณภาพผลิตภัณฑ์รายเดือน จะดีกว่าไหม ถ้าเรารู้วิธีในการจัดเก็บและสรุปข้อมูล โดยใช้ประโยชน์จากโปรแกรมคำนวณ(สแปรดชีท)ที่ มีติดเครื่องอยู่แล้ว นั่นคือโปรแกรม MS Excel โดยทำเป็นรูปแบบรายงานที่ต้องการไว้เพียงครั้งเดียว แล้วใช้ ได้ตลอดไป สามารถเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมาแสดง ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเพื่อเปรียบเทียบได้ และรวมทั้ง หาความผิดปกติของข้อมูลที่แฝงตัวอยู่ในข้อมูลจำนวนมหาศาลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว