พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม

Tags : พลศาสตร์ของไหล ไฟไนต์เอลิเมนต์ ไฟไนต์วอลุม คู่มือการเีรียนการสอนพลศาสตร์

จำนวน :

1

 • 1
 • 2

680.00 บาท

646.00 บาท

"คุณประหยัดไป 34.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 25 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

?

พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม

หนังสือ พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม เล่มนี้ อธิบายระเบียบไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุมเพื่อวิเคราะห์สภาวะการไหลผ่านรูปทรงซับซ้อน เนื้อหาสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย เริ่มจากความรู้พื้นฐานสมการทางคณิตสาสตร์ ขั้นตอนการประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม รวมทั้งระเบียบวิธีเชิงตัวเลขที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาการไหลทั้งแบบไม่หนืดและแบบหนืด การไหลแบบไม่อัดตัวและแบบอัดตัวได้ ในการพิมพ์ครั้งที่ 3 นี้ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหาการใช้โปรแกรม MATLAB และ Mathematica ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เข้าใจได้โดยง่ายในเวลาอันนั้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อเนื่องสู่การทำวิทยานิพนธ์และงานวิจัยในระดับสูง


สารบัญ : พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

  • ระเบียบเชิงคำนวณและสมการพื้นฐานของการไหล
  • พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
  • พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุม


ข้อมูลเพิ่มเติม : พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ