การสื่อสารความเสี่ยง (RISK COMMUNICATION)

เพื่อสามารถนำไปศึกษาและต่อยอดความรู้ด้านการสื่อสาร ความเสี่ยงต่อไป

Tags : การดำเนินธุรกิจ การลงทุน ความเสี่ยงการลงทุน

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Black Friday x Cyber Monday ลดทั้งเว็บ 20%
จำนวน :

1

139.00 บาท

111.20 บาท

"คุณประหยัดไป 27.80 บาท (20.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การสื่อสารความเสี่ยง (RISK COMMUNICATION)

การสื่อสารความเสี่ยง (RISK COMMUNICATION)

ความเสี่ยงเป็นภาวะที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคน เพราะความเสี่ยงคือความเป็นไปได้ของเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างตรงข้ามกับสิ่งที่ตั้งใจไว้ รวมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์ตั้งใจสร้างขึ้นก็ตาม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของแต่ละบุคคล หน่วยงาน ตลอดจนองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นจึงจำเป็นต้องใช้กระบวนการสื่อสารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความเข้าใจตระหนักรู้ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้


สารบัญ : การสื่อสารความเสี่ยง (RISK COMMUNICATION)

  • บทนำ ความหมาย รูปแบบ
  • มุมมองที่หลากหลายในการสื่อสารความเสี่ยง
  • ประเด็นกฎหมายกับการสื่อสารความเสี่ยง
  • อุปสรรคในการสื่อสารความเสี่ยง
  • จริยธรรมในการสื่อสารความเสี่ยง

เนื้อหาปกหลัง : การสื่อสารความเสี่ยง (RISK COMMUNICATION)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์  :  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติ : นิเทศศาสตรบัณทิต (การโฆษณา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง, นิเทศศาสตรบัณทิต (การโฆษณา) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารข้ามชาติและสื่อสารระดับโลก มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน, โกลด์สมิธ คอลเลจ

ที่ปรึกษา วิทยากร อาจารย์พิเศษ และกรรมการตัดสิน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สยาม แมคโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

เกียรติประวัติ : อาจาร์ยดีเด่นด้านการเรียนการสอน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลบทความวิชาการยอดเยี่ยมจากการประชุมวิชานานาชาติสมาคมธุรกิจและพฤติกรรมศาสตร์แห่งอเมริกันข้อมูลเพิ่มเติม : การสื่อสารความเสี่ยง (RISK COMMUNICATION)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารความเสี่ยง (RISK COMMUNICATION) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว